„Przedsiębiorcza wieś– aktywizacja społeczności lokalnej z obszarów wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej”
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie ZAPRASZA do wzięcia udziału
w BEZPŁATNYM projekcie:

 „Przedsiębiorcza wieś
– aktywizacja społeczności lokalnej z obszarów wiejskich”

sfinansowanego ze środków Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Województwa Podlaskiego

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest aktywizacja 320 mieszkańców wsi w wieku 55+ z terenu województwa podlaskiego na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

OKRES REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2020 r. – 31.10.2020 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do osób powyżej 55 roku życia zamieszkujących teren województwa podlaskiego, a w szczególności obszary wiejskie z terenu 18 gmin:

 • powiatu białostockiego – gmina Łapy, Turośń Kościelna, Choroszcz, Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Supraśl, Michałowo
 • powiatu monieckiego – gmina Mońki, Goniądz, Knyszyn
 • powiatu łomżyńskiego – gmina Piątnica, Wizna, Przytuły, Jedwabne, Miastkowo, Śniadowo, Zbójna

FORMY WSPARCIA:

W ramach projektu każdy z jego uczestników będzie mógł wziąć udział w następujących formach wsparcia:

I. CYKL WARSZTATÓW POŚWIĘCONYCH NASTĘPUJĄCYM OBSZAROM TEMATYCZNYM:

 1. Blok I Warsztaty rozwoju osobistego:
  1. „Sztuka radzenia sobie ze stresem” (4h)
  2. „Poznaj swoją wartość i pokochaj siebie!” (4h)Łącznie odbędą się 4 spotkania po 8 h – w każdym weźmie udział 80 uczestników
 2. Blok II Twój pomysł na biznes
  1. „Wieś szansą rozwoju” (4h)
  2. Panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców – czy sprzedaż produktów lokalnych to opłacalny biznes czy tylko pasja? (4h)

Łącznie odbędą się 4 spotkania po 8 h – w każdym weźmie udział 80 uczestników

II. KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT/POTRAWĘ REGIONALNĄ

W konkursie będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy projektu pojedynczo lub
w maksymalnie 3-osobowych grupach, przedstawiając najlepszy produkt regionalny oraz najlepszą potrawę regionalną. Promowane będą regionalne potrawy/produkty, jak również dzięki zajęciom uczestnicy przełamią bariery i nabiorą wiary we własne możliwości. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 zł.

III. SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE

 1. Przedsiębiorcza wieś (2h)
 2. Ekonomia społeczna (2h)
 3. Podsumowanie Bloku I i Bloku II ( 2h)
 4. Degustacja przygotowanych produktów i potraw z rozstrzygnięciem konkursu (2h)

Odbędzie się 1 spotkanie trwające 8h dla 320 uczestników.

Udział we wszystkich zajęciach jest BEZPŁATNY

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz
z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie. Szczegółowy program zajęć zostanie udostępniony uczestnikom zakwalifikowanym do projektu. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych związanych z tematyką zajęć. Przewidziane są również: obiad i przerwa kawowa w trakcie zajęć. Ponadto osobom, które zamieszkują w znacznej odległości od miejsca realizacji zajęć zostanie zorganizowany transport.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Uczestnicy projektu nabiorą pewności siebie, zwiększą wiedzę na temat możliwości rozwoju zawodowego w obszarze podejmowania własnej działalności gospodarczej a tym samym zaktywizują społeczność lokalną, powstaną grupy inicjatywne wśród uczestników warsztatów i wykładów, chcące rozwijać się w sferze działalności własnego biznesu wśród osób starszych, którzy są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

REKRUTACJA:

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania limitu miejsc. Ostatecznie wyłoniona zostanie grupa 320 uczestników. Zostanie również utworzona lista rezerwowa. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie do 7 dni po zakończeniu rekrutacji.

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Wskazane dokumenty rekrutacyjne można wypełnić i złożyć osobiście w biurze projektu – siedzibie Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub przesłać listownie pod adres:

PODLASKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. Warszawska 44/1, III piętro
15-077 Białystok
(kamienica obok kościoła pw. Św. Wojciecha)
tel: 600 500 815
a także na adres mail:  uniwersytet.podlaski@gmail.com

POBIERZ PLAKAT

 

Harmonogramy realizacji operacji

Harmonogram seminarium podsumowującego cz.1
Harmonogram szkolenia Blok II Twój pomysł na biznes
Harmonogram szkolenia Blok I Warsztaty rozwoju osobistego
Harmonogram seminarium podsumowującego cz.2

 Wszystkie chętne osoby serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie !

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej ksow.pl.