Jeśli potencjalny emeryt planuje przejście na świadczenie w najbliższym czasie, to lipiec jest korzystniejszym miesiącem, aby rozważyć taką możliwość. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia.

Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń. Przekonał się o tym emeryt z naszego województwa, który na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat i czterech miesięcy, mając ponad 53 lata stażu pracy. Dziś otrzymuje emeryturę w kwocie 22 tys. zł.

Przed ostatecznym podjęciem decyzji i złożeniem wniosku, warto skorzystać z porady doradcy emerytalnego, który jest dostępny w każdej placówce ZUS. Ekspert wyliczy w kalkulatorze emerytalnym symulację wysokości prognozowanej emerytury i powie, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy dalej pracować. Doradzi także, kiedy najkorzystniej przejść na świadczenie.

Dlatego przed ustaleniem daty dotyczącej wyboru miesiąca, w którym zamierzamy przejść na emeryturę, warto, aby jeszcze raz ustalić przewidywaną wysokość przyszłego świadczenia. Z usług doradcy emerytalnego można także skorzystać w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS. Mamy również możliwość samodzielnego wyliczenia emerytury w kalkulatorze emerytalnym na naszym profilu na PUE ZUS.

Jeśli zdecydujemy się już zakończyć naszą aktywność zawodową i planujemy przejść na emeryturę, to warto rozwiązać stosunek pracy jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wtedy otrzymamy za ten miesiąc pensję i pełną emeryturę. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Data złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważna dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę w późniejszym czasie, czyli po miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego. Najlepiej wniosek złożyć po dacie urodzenia, wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, czyli korzystniejsze.

Wybór momentu zakończenia pracy zawodowej należy wyłącznie do nas. Warto również wiedzieć, że na wysokość naszej emerytury może mieć wpływ miesiąc, w którym składamy wniosek. Przy wyliczaniu świadczenia w liczniku wstawiamy sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od 1 stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.), a w mianowniku wynikające z danych GUS tzw. średnie dalsze trwania życia, czyli dalszą przeciętną długość życia na emeryturze. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury, będzie wyższa. Każdy sam musi podjąć decyzję, jaki wariant jest dla niego korzystniejszy.

Red. PS, fot. pixabay.com