Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, jeśli zamierzają przejść na emeryturę, powinny najpierw skorzystać z porady u doradcy emerytalnego i sprawdzić, czy złożenie wniosku im się opłaci.

Korzystając z porady doradcy – choćby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – taka osoba powinna zapytać, czy wysokość emerytury, która zostanie wyliczona na jej wniosek, nie będzie niższa od obecnie pobieranego świadczenia. To ważne, bo w tym przypadku nie działa zasada korzyści i jeśli wnioskowana emerytura będzie niższa od renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana.

Doradca wyposażony jest w specjalny kalkulator emerytalny, przy pomocy którego dokona symulacji i poda prognozowaną wysokość emerytury. Dzięki temu rencista będzie mógł porównać wysokości świadczeń i zdecydować, czy warto składać wniosek o emeryturę, czy poczekać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Po osiągnięciu tego wieku ZUS przyzna emeryturę z urzędu. Wysokość tej emerytury na pewno nie będzie niższa od pobieranej renty.

W województwie podlaskim rentę z tytułu niezdolności do pracy pobiera 13,6 tys. uprawnionych. Osoby, którym to świadczenie zostało przyznane na stałe przed 1 października 2017 roku do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, jeśli chcą otrzymać emeryturę po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny, sami muszą złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobią, to ZUS z urzędu przyzna emeryturę, ale dopiero po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura może być oczywiście wyższa od renty, ale nie w każdym przypadku. Osoby, które w młodym wieku przeszły na rentę i mają niewiele okresów składkowych, powinny być szczególnie ostrożne przy składaniu wniosku o emeryturę po osiągnięciu 60/65 lat. Może się bowiem okazać, że na swój własny wniosek, obniżą sobie wysokość świadczenia.

Należy też pamiętać, że nawet po złożeniu wniosku o emeryturę i wydaniu przez ZUS decyzji niekorzystnej pod względem wysokości świadczenia, można jeszcze wycofać wniosek i przywrócić poprzedni stan rzeczy. Trzeba się jednak spieszyć, bo prawo do wycofania wniosku przysługuje do czasu uprawomocnienia się decyzji, czyli w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi:

,