Program osłonowy, wspierający seniorów w wieku 65 lat i powyżej, będących w potrzebie, ponownie rusza w gminie Choroszcz. W jego ramach srebrni choroszczanie otrzymają pomoc przy realizacji codziennych podstawowych potrzeb, jak zakupy czy umówienie wizyty u lekarza, zostaną też wyposażeni w specjalne tzw. opaski życia, pozwalające, w razie nagłych zdarzeń, zaalarmować odpowiednie służby ratunkowe.

Rada Miejska w Choroszczy zaaprobowała „Korpus Wsparcia Seniorów” – jako instrument wparcia srebrnych mieszkańców gminy na 2023 rok. Podobnie jak roku temu, obecnie pomocą może być objętych około 40 osób. Na ten cel samorząd otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 46 tys. zł.

Gminny program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób w wieku 65 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania, poprzez umożliwienie im dostępu do tzw. opieki na odległość. Dotyczy to seniorów, którzy, z uwagi na stan zdrowia, borykają się z problemami związanymi z samodzielnym funkcjonowaniem. Nawet jeśli samodzielnie prowadzą gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, nie są w stanie w sposób wystarczający otrzymać opiekę w codziennym swoim funkcjonowaniu, w zakresie, jaki odpowiada ich potrzebom.

„Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany będzie w dwóch modułach.

  • Moduł I: zapewnia wsparcie seniorom w wieku 65+ przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie oraz wynikających z potrzeb rozeznanych przez M-GOPS w Choroszczy, takich na przykład jak: zakupy, pomoc w realizacji spraw urzędowych, umówienie wizyty lekarskiej, wykupienie leków i podobne. W zapewnienie seniorom wypełniania ich codziennych podstawowych potrzeb, mogą być zaangażowani w program wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich.
  • Moduł II: koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa osób starszych oraz umożliwia im samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość. W ramach tego modułu gmina wyposaży seniorów w specjalne opaski życia – opaski pierwszej pomocy, które noszone na ręce, w razie nagłego wypadku – zasłabnięcia czy niemocy – pozwolą seniorom szybko wezwać pomoc.

– „Korpus Wsparcia Seniorów” jest instrumentem rocznym i w naszej gminie trwa do 31 grudnia 2023 r. – mówi Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy. – Obejmie swoim zasięgiem seniorów w wieku 65 lat i więcej. Udzielane wsparcie seniorom nie zależy od kryterium dochodowego, nie jest też przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Wynika ono z wiedzy i rozeznania potrzeb w terenie, identyfikowanych przez pracowników naszego M-GOPS podczas ich codziennej pracy.

Wsparcie w ramach programu udzielane jest osobom zgłaszającym się, zarówno przez ogólnopolską infolinię, jak również bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy. Po zakwalifikowaniu do programu, pracownik M-GOPS ustala z seniorem szczegółowy zakres wsparcia i terminy świadczenia usług.

W ramach Korpusu w 2022 roku pomocą w zakresie świadczenia usług seniorom w miejscu zamieszkania, objętych zostało 41 seniorów. Przewiduje się, że podobna liczbowo grupa seniorów otrzyma wsparcie również w 2023 roku.

Red. PS, fot. pixabay.com