Nadchodzące święta w erze inflacji i drożyzny powodują wiele stresów. Dlatego już po raz 9. Fundacja Dobrych Inicjatyw i jej wolontariusze, czyli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Białowieży, Krasnem i Supraślu przychodzą z pomocą dla szczególnie wrażliwej ekonomicznie grupy społecznej – seniorów. Uczestnicy projektu pakują, rozwożą i dostarczają do domów seniorów paczki pomocowe.

– Każda z paczek składa się z zaangażowania wielu osób i to jest ogromna wartość tego projektu społecznego – mówi Bartłomiej Jojczyk, założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw. – Choć w każdej z przygotowywanych dla seniorów paczek znalazły się cenne produkty, prawdziwą wartością projektu Paczka Dla Seniora jest to, że łańcuch dobrej energii społecznej, zainicjowany przez naszych podopiecznych z małej, położonej daleko od miasta placówki opiekuńczo-wychowawczej trwa nieprzerwanie od 5 lat.

Projekt „Paczka Dla Seniora”, wymyślony przez wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej z Mazowsza (Kisielany-Żmichy pod Siedlcami), jest przykładem dobrej współpracy międzysektorowej. Łączy zaangażowanie:

  • organizacji pozarządowej – Fundacja Dobrych Inicjatyw,
  • lokalnych społeczności Podlasia:

– Białowieży – reprezentowanej przez podopiecznych Fundacji, czyli wychowanków Domu Dziecka im. Haliny Kopańskiej w Białowieży pod okiem dyrektor Krystyny Dackiewicz,
– Supraśla – reprezentowanego przez podopiecznych Fundacji, czyli wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu,
– Krasnego (Zabłudowa) – reprezentowanego przez wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem pod opieką wychowawcy, Macieja Gołębiewskiego,
– Zambrowa – reprezentowanego przez wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie pod okiem dyrektora Marka Dąbrowskiego,

  • lokalnych instytucji pomocy społecznej, które umożliwiły realizację projektu:

– w Białowieży: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Sawicka,
– w Supraślu: kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Szutko,
– w Krasnem (Zabłudowie): kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Torbicz.

– Formuła projektu, zaproponowana przez młodzież, zakładała zaangażowanie lokalnych sił, ale jako organizacja pozarządowa wiemy, że można zdziałać zdecydowanie więcej, zapraszając do włączania się w projekt firmy realizujące działania z obszaru społecznej odpowiedzialności. W ten sposób, to jest z udziałem pracowników firm, „Paczka dla Seniora” działa w Warszawie – dodaje założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw. – Dzięki międzysektorowości dobrych inicjatyw może być znacznie więcej, dlatego zachęcamy do rozglądania się wokół siebie i uruchamiania pokładów wrażliwości społecznej ludzi, ale i instytucji, które są obok nas. Co zyskujemy w zamian? Najlepiej oddadzą to słowa beneficjentów:
„Dziękujemy bardzo Fundacji za tak piękną akcję „Paczka Dla Seniora”. Dzięki Państwa hojności dzieci z naszego Domu Dziecka mogły przekazać paczki dla potrzebujących seniorów”.

Były łzy w oczach, wzruszenie ściskało gardło, takie chwilę potwierdzają, że warto robić coś dla innych.

W przyszłym roku zostanie zrealizowana 10. jubileuszowa edycja akcji.

Red. PS, fot. mat. pras.