Od marca osoby pobierające świadczenia z ZUS i jednocześnie pracujące, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, będą mogły dorobić więcej do swojej emerytury czy renty. By móc pobierać świadczenie w całości, będą mogły od kolejnego miesiąca zarobić więcej o 177 zł brutto niż dotychczas.

Co trzy miesiące zmieniają się kwoty graniczne przychodu. W grudniu ubiegłego roku dolny limit wzrósł o 227 zł, a od marca zwiększy się o 177 zł brutto. To szczególnie ważne dla czynnych zawodowo rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Jeśli ich zarobki będą wyższe niż progi ogłoszonych nowych przychodów, organ emerytalno-rentowy może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Od marca do maja 2023 r. górnym przychodem, który nie zagraża jednocześnie pobieraniu całego świadczenia i osiąganiu wynagrodzenia, jest kwota 4 713,50 zł brutto. Natomiast, żeby urzędnicy nie wstrzymali wypłacanej emerytury lub renty, dodatkowy miesięczny przychód przez najbliższe trzy miesiące – począwszy od marca – nie powinien być wyższy niż 8 753,60 zł brutto.

Najniższa granica dorabiania, w porównaniu do poprzedniego okresu (grudzień – luty), wzrosła o 177 zł, a drugi próg – 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – o 328,70 zł.

Jeśli dodatkowe przychody emeryta lub rencisty uzyskane oprócz pobieranego świadczenia będą wyższe niż 4 713,50 zł i niższe od 8 753,60 zł brutto, to emerytura lub renta będzie zmniejszona o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi:

  • 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Na limity zarobków przy dorabianiu do swoich świadczeń nie muszą uważać osoby, które mają prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiety wynosi 60 lat, a dla mężczyzny 65 lat.

Są jednak wyjątki. Emeryt, któremu ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1 588,44 zł brutto), nie może dorobić więcej niż wynosi jego kwota podwyższenia do minimalnej emerytury. Jeśli zarobi więcej, wówczas świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Są to o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Nie muszą również pilnować kwot granicznych renciści pobierający rentę rodzinną, która jest finansowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby też mogą dorabiać bez ograniczeń.

Red. PS, fot. pexels.com

Tagi: