Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi: 12

Data zakończenia rekrutacji: 18.02.2023

Termin rozpoczęcia usługi: 19.02.2023

Termin zakończenia usługi: 26.02.2023

Minimalna liczba uczestników:                  2

Maksymalna liczba uczestników: 25

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu: Paweł Backiel

Telefon: 85 7320 258

E-mail: uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie obsługi klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnych za obsługę klienta. Szkolenie będzie trwało 12 godzin. Poziom nabytej wiedzy zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Podniesienie kompetencji pracowników pozwoli na zastosowanie działań i narzędzi mających wpływ na profesjonalną obsługę interesariuszy.

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie obsługi interesariuszy w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy nabędą wiedzę o najwyższych standardach związanych z obsługą interesariuszy. Nauczą się szybkiego reagowania na oczekiwania klienta. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu kompetencji społecznych polegających na odpowiednim zachowaniu w stosunku do różnych klientów oraz odpowiedniej reakcji na sytuacji konfliktowe. Zrozumieją podstawy emocji w konflikcie.

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z zajęć realizowanych w 2 dniach: 1 dzień: 4,5 godziny, 2 dzień: 8,5 godziny zegarowej

Tematy zajęć:

PRE-test

Komunikacja interpersonalna

– rola komunikacji w procesie obsługi klienta

– klient wewnętrzny – budowanie relacji w zespole

– typy klientów – sposoby na ich obsługę

– jak radzić sobie z konkurencja

– organizacja miejsca pracy

Obsług klienta w praktyce

– kontakt telefoniczny z klientem trudnym i wymagającym

– asertywność i jej wzmacnianie

– obsługa roszczeń klienta

– reklamacje i ich obsługa

– jak przekonać klientów opornych

– jak przekonać klientów niezadowolonych

Zarządzanie własnymi emocjami w procesie sprzedaży

– radzenie sobie ze stresem

– sztuka automotywacji

– jak obronić się przed wypaleniem

– zarzadzanie sobą w czasie i w przestrzeni biura

POST-test

Efekty uczenia się:

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się prawidłowego rozpoznawania potrzeb klienta, udoskonalą umiejętność aktywnego słuchania. Nauczą się zasad poprawnej komunikacji i dopasowania do klienta, mówienia językiem korzyści. Poznają zasady zdobywania lojalności klientów poprzez wzbudzanie zaufania i podtrzymywania relacji. Poznają sposoby prowadzenia rozmów z klientami i technikę radzenia sobie z trudnym klientem. Uczestnicy szkolenia poprzez przyswojenie zasad prawidłowej obsługi klienta staną się świadomymi kreatorami wizerunku organizacji.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli firm bezpośrednio lub pośrednio związanych z obsługą interesariuszy oraz pracy z trudnymi kontrahentami.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

Materiały dostarczane są na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu” 

Szkolenie prowadzone jest w sposób zdalny. Od początku szkolenia trener prowadzi pretest.

 Każdy z uczestników po szkoleniu otrzyma rozwojową informację zwrotną od trenera. Ponadto wykorzystany zostanie również test wiedzy. 

Imię i nazwisko:

Radosław Latusek (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi/Tryb

W formie zdalnej

Miejsce realizacji usługi

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest posiadanie jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link.

Program umożliwia prezentację ekranu.

https://app.livewebinar.com/715-274-745

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i hasło przed rozpoczęciem szkolenia.