Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi: 12

Data zakończenia rekrutacji: 24.02.2023

Termin rozpoczęcia usługi: 25.02.2023

Termin zakończenia usługi: 26.02.2023

Minimalna liczba uczestników:                  2

Maksymalna liczba uczestników: 25

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu: Paweł Backiel

Telefon: 85 7320 258

E-mail: uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Szkolenie doprowadzi do nabycia kompetencji z zakresu skutecznej i efektywnej komunikacji w zespole. Wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do poprawy komunikacji w zespole, co wpłynie na lepszy przepływ informacji oraz zwiększy efektywność osiąganie celów w firmie. Poprawa komunikacji między kierownictwem a pracownikami zmniejszy rotację pracowników w firmie.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznej i swobodnej komunikacji ze współpracownikami, a także budowania długofalowych relacji, opartych na zaufaniu i szacunku. Szkolenie przygotuje pracowników do efektywnej komunikacji opartej na rozumieniu i świadomości różnic osobowościowych. Pozwoli wykorzystać je w skuteczny sposób, aby współpraca była efektywna z korzyścią dla wszystkich stron biorących udział w procesie komunikacji.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z zajęć realizowanych w 2 dniach: 1 dzień: 10 godzin, 2 dzień: 2 godziny zegarowe

Tematy zajęć:

  1. Definicja komunikacji:

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Bariery komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne

  1. Skuteczna komunikacja:

Techniki aktywnego słuchania

Parafraza

Klaryfikacja

Podsumowania

Elementy doskonałej komunikacji

  1. Postrzeganie i style społeczne:

Koncepcja stylów społecznych według Junga

  1. Feedback – co w sobie zmienić, aby być skuteczniejszym na poziomie
  2. Komunikacja w zespole:

Budowanie precyzyjnych komunikatów

Efektywna komunikacja w zespole i organizacji

Style komunikacji wg modelu FRIS

  1. Negocjacje

POST-test

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu: może usunąć bariery komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne; wie koncepcja stylów społecznych według Junga; buduje plan rozmowy i argumentację na podstawie stylu komunikacji wg modelu FRIS; może efektywnie komunikować w zespole i organizacji; umie budować precyzyjnych komunikatów; może prowadzić negocjacje

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do jest właścicieli, osób na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników mikroprzedsiębiorstw. Grupa docelowa to osoby które w swojej codziennej pracy biorą udział w procesie komunikacji ze współpracownikami a także kontrahentami. 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma Ceryfikat ukończenia szkolenia oraz materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

Materiały dostarczane są na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu” 

Osoba prowadząca może ulec zmianie. Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą i zapisywane na czacie w platformie szkoleniowej. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:

Agnieszka Horożaniecka (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi/Tryb

W formie zdalnej

Miejsce realizacji usługi

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest posiadanie jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link. Program umożliwia prezentację ekranu.

https://livewebinar.com/715-274-745

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i hasło przed rozpoczęciem szkolenia.