Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi: 12

Data zakończenia rekrutacji: 22.02.2023

Termin rozpoczęcia usługi: 23.02.2023

Termin zakończenia usługi: 24.02.2023

Minimalna liczba uczestników:                  2

Maksymalna liczba uczestników: 25

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu: Paweł Backiel

Telefon: 85 7320 258

E-mail: uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Szkolenie doprowadzi do nabycia kompetencji z zakresu skutecznej i efektywnej komunikacji w zespole. Wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do poprawy komunikacji w zespole, co wpłynie na lepszy przepływ informacji oraz zwiększy efektywność osiąganie celów w firmie. Poprawa komunikacji między kierownictwem a pracownikami zmniejszy rotację pracowników w firmie.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznej i swobodnej komunikacji ze współpracownikami, a także budowania długofalowych relacji, opartych na zaufaniu i szacunku. Szkolenie przygotuje pracowników do efektywnej komunikacji opartej na rozumieniu i świadomości różnic osobowościowych. Pozwoli wykorzystać je w skuteczny sposób, aby współpraca była efektywna z korzyścią dla wszystkich stron biorących udział w procesie komunikacji.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z zajęć realizowanych w 2 dniach: 1 dzień: 4 godziny, 2 dzień: 8 godzin zegarowych

Tematy zajęć:

PRE-test

  1. Efektywność osobista

Efektywność osobista

Metoda małych kroków KAIZEN – filozofia ciągłego rozwoju

Ocena własnych predyspozycji i silnych stron

Rozwijaj swoje mocne strony – SWOT

  1. Nawyki skutecznego działania

Skąd bierze się motywacja?

Psychologia sukcesu – rola przekonań mobilizujących vs powstrzymujących realizację

Odpowiedzialność za własne życie, pracę i realizację celów

Zasady wizji i wyobrażenia w kształtowaniu efektywności i zwycięstwa.

  1. Zarządzanie zadaniami

Jak wziąć spraw w swoje ręce

Ustal cel – SMART

Proces zarządzania projektem – stwórz Action Plan

Ustalanie priorytetów, delegowanie – macierz Eisenhowera

Zarządzanie informacjami i kolekcjonowanie istotnych informacji

Pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami

Kolekcjonowanie

Analizowanie

Porządkowanie

Przeglądanie

Realizacja

Pomocne narzędzia, wybierz swój planner

  1. Cele, plany i planowanie

Planowanie na własnym stanowisku pracy

Zasady konstruowania planów

Planowanie dnia i harmonogram

Model skutecznego planu

Uwzględnienie problemów i awarii

Planowanie od tyłu

POST-test

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu:

rozpoznaje czynniki utrudniające komunikację ze strony nadawcy i odbiorcy,

zapobiegania niezrozumieniu,

asertywnie wyraża swoją opinię,

wyraża swoje prawa w relacjach z pracownikami,

kontroluje swój gniew i złość,

wykorzystuje asertywne narzędzia do radzenia sobie z naciskiem i egzekwowaniem swoich praw,

wykorzystuje asertywną komunikację do przekazania opinii i przekonań, uczuć, emocji,

posługuje się narzędziami negocjacyjnymi w trudnych rozmowach,

analizuje przyczyny powstawania trudności w komunikacji ze współpracownikami,

analizuje popełnianie błędy komunikacyjne oraz poszukuje sposobów poprawy,

buduje pozytywne nastawienie u rozmówcy z wykorzystaniem otwartej postawy i zadawania pytań.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do jest właścicieli, osób na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników mikroprzedsiębiorstw. Grupa docelowa to osoby które w swojej codziennej pracy biorą udział w procesie komunikacji ze współpracownikami a także kontrahentami.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma Ceryfikat ukończenia szkolenia oraz materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

Materiały dostarczane są na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu” 

Osoba prowadząca może ulec zmianie.

Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą i zapisywane na czacie w platformie szkoleniowej.

Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana.

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:

Izabela Anna Boratyńska (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi/Tryb

W formie zdalnej

Miejsce realizacji usługi

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest posiadanie jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link. Program umożliwia prezentację ekranu.

https://livewebinar.com/860-895-234

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i hasło przed rozpoczęciem szkolenia