Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi: 17

Data zakończenia rekrutacji: 17.02.2023

Termin rozpoczęcia usługi: 18.02.2023

Termin zakończenia usługi: 19.02.2023

Minimalna liczba uczestników:                  2

Maksymalna liczba uczestników: 25

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu: Paweł Backiel

Telefon: 85 7320 258

E-mail: uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Zwiększenie kompetencji w zakresie skutecznej prezentacji organizacji i kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Pozna zasady skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych. Osiągnie trwałą przewagę konkurencyjną na rynku.

Cel edukacyjny

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w szeroko pojętym znaczeniu. Pozna jakie są metody zwiększania przewagi nad konkurencją, jak budować relacje i kreować wizerunek poprzez zachowanie.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z zajęć realizowanych w 2 dniach: 1 dzień: 10,5 godziny, 2 dzień: 6,5 godziny zegarowej

Tematy zajęć:

Pre-test – realizowany przez Google Form

I Określenie celów i strategii komunikacji:

metoda „5 dlaczego”;

model SMART;

analiza PESTEL;

mapa strategii;

analiza pięciu sił Portera;

analiza ryzyka;

analiza konkurencji;

metoda „drzewa celów”;

Pains&Gains;

kroki milowe z transformacją.

II Spójność wizerunku:

jednolity styl graficzny;

spójność w komunikacji;

wizerunek dostosowany do różnych kanałów;

społeczny dowód słuszności;

awatar eksperta.

III Strategie komunikacji:

strategia public relations (PR);

strategia marketingowa;

strategia content marketingowa;

strategia crisis communication;

strategia komunikacji wewnętrznej

strategia influencer marketingowa;

strategia employer branding;

strategia personal branding:

strategia cross-channel marketingowa;

strategia programów partnerskich;

strategia Customer Relationship Management (CRM).

IV Działania CSR:

działania charytatywne i społeczne;

dbałość o środowisko;

odpowiedzialna polityka zatrudnienia;

etyczne postępowanie;

inwestowanie w rozwój społeczności.

V Współpraca z mediami i influencerami:

współpraca z influencerem na Instagramie;

sponsorowanie wydarzeń;

współpraca z influencerem na YouTube;

współpraca z influencerem na TikToku;

współpraca z mediami lokalnymi;

współpraca z mediami ogólnopolskimi;

afiliacja.

VI Angażowanie pracowników:

otwarcie na feedback;

transparentne określanie potrzeb;

praca na talentach Galuppa;

IKIGAI;

wspieracie równowagi pracy i życia prywatnego;

szkolenia i rozwój.

Post-test – realizowany przez Google Form

Efekty uczenia się:

Uczestnik szkolenia posiadł wiedzę z zakresu skutecznego kreowania i zarządzania wizerunkiem firmy.

Zna podstawowy i rozszerzy podział rodzajów wizerunku przedsiębiorstwa,

Wie jaka jest rola wizerunku w kontaktach zawodowych,

Zna znaczenie pierwszego wrażenia i efektu aureoli w budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji,

Poznał 10 zasad autoprezentacji,

Zna czynniki kształtujące poczucie własnej wartości,

Poznał 6 filarów poczucia własnej wartości,

Wie jak ocenić swoje mocne i słabe strony,

Wie jakich słów używać w komunikacji, aby dialog toczył się na korzyć firmy

Wie jaki powinien być dress code do pozytywnego interesariusza,

Wie jakie znaczenie ma kontakt wzrokowy i wizerunek mimiczny w kontaktach biznesowych,

Poznał metody asertywnej komunikacji,

Dowiedział się jaki wpływ ma stren na funkcjonowanie organizacji,

Poznał przyczyny stresu i jak na niego reagować,

Poznał techniki raczenia sobie ze stresem

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest właścicielom i pracownikom, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa i budowania pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia.

Materiały dostarczane są na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

 

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu” 

Osoba prowadząca może ulec zmianie.

Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą i zapisywane na czacie w platformie szkoleniowej.

Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa

szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana.

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:

Małgorzata Siedlik (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi/Tryb

W trybie zdalnym

Miejsce realizacji usługi:

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest posiadanie jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link.

Program umożliwia prezentację ekranu.

https://app.livewebinar.com/715-274-745

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i hasło przed rozpoczęciem szkolenia.