Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi: 17

Data zakończenia rekrutacji: 19.02.2023

Termin rozpoczęcia usługi: 20.02.2023

Termin zakończenia usługi: 21.02.2023

Minimalna liczba uczestników:                  2

Maksymalna liczba uczestników: 15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu: Paweł Backiel

Telefon: 85 7320 258

E-mail: uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Zwiększenie kompetencji w zakresie skutecznej prezentacji organizacji i kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Pozna zasady skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych. Osiągnie trwałą przewagę konkurencyjną na rynku.

Cel edukacyjny

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w szeroko pojętym znaczeniu. Pozna jakie są metody zwiększania przewagi nad konkurencją, jak budować relacje i kreować wizerunek poprzez zachowanie.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z zajęć realizowanych w 2 dniach: 1 dzień: 8,5 godziny, 2 dzień: 8,5 godziny zegarowej

Tematy zajęć:

PRE-test

I Komunikacja w grupie i zespole

kanały komunikacyjne – rodzaje kanałów komunikacyjnych i sposoby przekazywania komunikacji;

manipulacja a komunikacja – ja poznać czy ktoś mną manipuluje i sposoby obrony;

NLP i czarne słowa – jak mówić obrazami nie szkodząc sobie i innym.

II Bariery komunikacyjne – sposobu ich rozpoznawania i obchodzenia

kwadrat komunikacyjny – model 4 uszu i 4 ust;

III Komunikacja asertywna – jak odmawiać nie raniąc uczuć

komunikat typu ja jak budować komunikat aby mówić o swoich emocjach;

komunikat typu ty – jak łatwo zranić partnera.

IV FRIS – w co grają ludzie

style myślenia dlaczego łatwo lub trudno wchodzimy w swoją rolę;

styl działania dlaczego lubię robić pewne rzeczy nienawidzę;

role zespołowe wg FRIS jak od wizji przejść do realizacji:

wizjoner;

badacz;

zawodnik;

partnera.

jak powstaje grupa mechanizm przekształcania grupy w zespół

V Grupa z zespół

VI Zasady pracy w zespole

VII Wartości w zespole

VIII Dysfunkcje pracy zespołowej – rodzaje dysfunkcji

IX Wady i zalety pracy zespole

X Rola lidera rola kierownika w zespole i grupie

XI Rola emocji w komunikacji i pracy zespołowej

XII Metodyka pracy zespołowej:

lean management;

podejście Agile;

podejście waterfollowe;

rozwiązywanie problemów.

POST-test

Efekty uczenia się:

Uczestnik szkolenia posiadł wiedzę z zakresu skutecznego kreowania i zarządzania wizerunkiem firmy.

Zna podstawowy i rozszerzy podział rodzajów wizerunku przedsiębiorstwa,

Wie jaka jest rola wizerunku w kontaktach zawodowych,

Zna znaczenie pierwszego wrażenia i efektu aureoli w budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji,

Poznał 10 zasad autoprezentacji,

Zna czynniki kształtujące poczucie własnej wartości,

Poznał 6 filarów poczucia własnej wartości,

Wie jak ocenić swoje mocne i słabe strony,

Wie jakich słów używać w komunikacji, aby dialog toczył się na korzyć firmy

Wie jaki powinien być dress code do pozytywnego interesariusza,

Wie jakie znaczenie ma kontakt wzrokowy i wizerunek mimiczny w kontaktach biznesowych,

Poznał metody asertywnej komunikacji,

Dowiedział się jaki wpływ ma stren na funkcjonowanie organizacji,

Poznał przyczyny stresu i jak na niego reagować,

Poznał techniki raczenia sobie ze stresem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest właścicielom i pracownikom, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa i budowania pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi. 

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia.

Materiały dostarczane są na zajęciach w przypadku zajęć stacjonarnych lub na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

 

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu” 

Osoba prowadząca może ulec zmianie.

Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą.

Na potrzeby kontroli i monitoringu będziemy wykonywać zdjęcia ze szkoleń (nie rejestrując wizerunków uczestników).

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:

Adam Moszyński (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi/Tryb

W miejscu uzgodnionym z klientem