Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi: 17

Termin rozpoczęcia usługi: 12.02.2023

Termin zakończenia usługi: 28.02.2023

Minimalna liczba uczestników:                  2

Maksymalna liczba uczestników: 15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu: Paweł Backiel

Telefon: 85 7320 258

E-mail: uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Szkolenie prowadzi do nabycia umiejętności skutecznego przewodzenia zespołem. Skierowane jest do pracowników oraz przedsiębiorców, którzy bezpośrednio lub pośrednio zarządzają zespołem. Szkolenie trwa 17 godzin. Poziom nabytych kompetencji zostanie zmierzony za pomocą testu na początku i na końcu szkolenia. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przyczyni się do skuteczniejszej pracy lidera zespołu, niższej rotacji pracowników i zmniejszenia związanych z tym kosztów.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przedstawienie cech skutecznego lidera. Uczestnik szkolenia dowie się jakie są różnice pomiędzy menadżerem, a przywódcą. Będzie potrafił wyznaczać cele i zadania, dbając o równowagę w osiąganiu swoich indywidualnych celów i celów organizacji. Uczestnik dowie się jakie są formy i sposoby efektywnej komunikacji. Nabędzie wiedzę o emocjach w zarządzaniu i jak radzić sobie w sytuacjach.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z zajęć realizowanych w 2 dniach: 1 dzień: 8 godzin, 2 dzień: 9 godzin zegarowych

Tematy zajęć:

PRE-test

PRE TEST

Przywództwo

Nie ma lidera bez grupy / zespołu

Czym różni się zespół od grupy osób pracujących czy spędzających czas razem?

Jakie są etapy w naturalnym procesie rozwoju każdej grupy?

Style przywództwa

Autorytet lidera,

Rola lidera a rola formalnego szefa w zespole

Dobór stylu przywództwa do poziomu rozwoju kompetencji i zaangażowania członków zespołu

Rola lidera jako członka zespołu – – budowanie zespołu:

 • Co z etapów rozwoju i zasad funkcjonowania grup wynika dla lidera i innych członków zespołu?
 • Jak ustalenia zasad wpływa na komunikację w zespole i atmosferę współpracy?
 • Jak ustalić zasady lub wartości wspólne dla zespołu i jak dbać o ich przestrzeganie?
 • Jak dawać sobie nawzajem informacje zwrotne, aby pilnowanie zasad nie psuły trwale relacji?
 • Typy osobowości, role pełnione w zespole i ich wpływ na funkcjonowanie zespołu.
 • Jak uniknąć typowych błędów lidera i zespołu, utrudniających powstawanie zgranej drużyny?

Delegowanie celów, zadań oraz monitorowanie i wspieranie w drodze do ich osiągnięcia

 • Formułowanie celów.
 • Różnice między poprawnie sformułowanym celem a dobrze opisanym zadaniem
 • Procedura delegowania zadań – trening praktyczny na przykładach z życia grupy
 • Typowe błędy w formułowaniu celów – ich demotywujący wpływ na podwładnych.
 • Kiedy delegować cele a kiedy zadania?
 • Budowanie odpowiedzialności członków – co robić i czego unikać!

Rozliczanie, egzekwowanie i system informacji zwrotnych (nie tylko wobec podwładnych)

 • Rola systemu informacji zwrotnych – co się dzieje gdy brak informacji zwrotnych
 • Wzmacniające i korygujące informacje zwrotne – ich znaczenie
 • Wzmacniające i korygujące informacje zwrotne – jak i kiedy przekazywać – dobre praktyki vs typowe błędy
 • Cechy konstruktywnej informacji zwrotnej – odróżnienie od krytyki.
 • Trening:

Pochwały

Rozmowy rozliczające,

Rozmowy korygujące, ostrzegawcze… aż do udzielania upomnień i nagan.

 • Asertywność w rozliczaniu i egzekwowaniu.

Zarządzanie zmianą.

 • Jak unikać błędów przy wdrażaniu zmian?
 • Opór nieświadomie zwiększany przez szefów? – tego da się uniknąć!
 • Reakcje psychologiczne na zmianę i co z tym może zrobić każdy szef?
 • Etapy typowej reakcji na zmianę a komunikacja z podwładnymi w zależności od ich reakcji.
 • Zmiana a stres i emocje.
 • Jak zmniejszać opór i lęk wobec zmian?

POST-test

Efekty uczenia się:

Uczestnik pozyskał wiedzę z zakresu:

wypracował własny styl bycia liderem zespołu, którym będzie zarządzał, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz koordynacji zadań zespołowych,

nauczył się świadomie budować relacje i zaangażowanie w zespole,

nabył umiejętności motywowania, przekonywania i wywierania wpływu,

poznał metody rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

poznał metody przekazywania zadań, zarządzania przez stawiane cele,

wzmocnił swoją skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,

wie jak przeprowadzać trudne rozmowy,

poznał sposoby egzekwowania wykonania zadań,

nabył umiejętności efektywnego delegowania zadań,

nabył umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego,

poznał etapy reakcji na zmiany – szok, obrona, przyznanie, akceptacja,

poznał przejawy oporu na zmiany – regresja, protesty, cyniczny stosunek do pracy,

wie jaka jest rola lidera i przywództwa w procesie zmian

poznał nowoczesne techniki moderowania pracy zespołowej i skutecznego wywierania wpływu

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio związanych z zarządzaniem, zarządzaniem czasem pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności z zakresu bycia skutecznym i efektywnym liderem rozwiązującym sytuacje kryzysowe.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia.

Materiały dostarczane są na zajęciach w przypadku zajęć stacjonarnych lub na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

 

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu” 

Osoba prowadząca może ulec zmianie.

Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą i zapisywane na czacie w platformie szkoleniowej.

Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa

szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:

Jacek Czapski (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi/Tryb

W formie zdalnej 

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. 

Wymagane jest posiadanie jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, 

Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem 

Uczestnicy otrzymają link.

Program umożliwia prezentację ekranu.

https://app.livewebinar.com/715-274-745

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i 

hasło przed rozpoczęciem szkolenia