Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi: 17

Data zakończenia rekrutacji:                      24.02.2023

Termin rozpoczęcia usługi: 25.02.2023

Termin zakończenia usługi: 28.02.2023

Minimalna liczba uczestników:                  2

Maksymalna liczba uczestników: 15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu: Paweł Backiel

Telefon: 85 7320 258

E-mail: uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz przedsiębiorców, którzy bezpośrednio lub pośrednio zarządzają zespołem. Szkolenie trwa 17 godzin. Poziom nabytych kompetencji zostanie zmierzony za pomocą testu na początku i na końcu szkolenia. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przyczyni się do skuteczniejszej pracy lidera zespołu, niższej rotacji pracowników, zmniejszenie poziomu stresu u uczestników szkolenia, co przełoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej lub finansowej przedsiębiorcy oraz wzrost efektywności i chęci do pracy.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przedstawienie cech skutecznego lidera. Uczestnik dowie się jakie są formy i sposoby efektywnej komunikacji. Nabędzie wiedzę o emocjach w zarządzaniu i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Uczestnik zostanie przygotowany do samodzielnego doboru technik i metod pozwalających na redukcję nadmiernego napięcia psychicznego i fizycznego u lidera wynikającego z odczuwanego stresu oraz do samodzielnej reakcji na zaburzenie równowagi powstałej na skutek wymagań środowiska.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z zajęć realizowanych w 3 dniach: 1 dzień: 4 godziny, 2 dzień: 4 godziny, 3 dzień:
9 godzin zegarowych

Tematy zajęć:

PRE-test

Zarządzanie sobą – przywództwo od podstaw

Zarządzanie sobą: medytacja w biznesie – jakie niesie korzyści

Zarządzanie sobą: medytacja i oddech – jak działają na ciało, umysł i emocje

Zarządzanie sobą: celowane techniki oddechowe – na spokój i podniesienie energii

Psychologiczne aspekty zmiany, konfliktu, kryzysu w praktyce lidera

#stressOff – czym jest stres w pracy? Jak na nas działa?

Etapy reakcji pracowników: mapa stresu

Etapy reakcji pracowników: techniki medytacyjne (i nie tylko) wspomagającej powrót do równowagi po stresującym

zdarzeniu

Zespołowe rozwiązywanie konfliktów:

Mechanizm powstania stresu

Neurobiologia stresu

Negatywne skutki stresu

Nastawienie i stres a zdrowie

Zarządzanie stresem – proste kroki

Kontrola stresu – 3 kroki

Technika redukcji stresu (praktyczne odbycie)

Technika z oddechem

Technika relaksacyjna

Technika uważności

Rola lidera w procesie zmian: uczenie się pozytywnych nawyków

Identyfikacja lidera: co nas blokuje – 10 najczęściej popełnianych błędów

Skuteczne wywieranie wpływu: style zachowań.

POST-test

Efekty uczenia się:

Uczestnik pozyskał wiedzę z zakresu:

Ma wiedzę o emocjach w zarządzaniu i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

Poznał zasady przywództwa od podstaw

Wie psychologiczne aspekty zmiany, konfliktu, kryzysu w praktyce lidera

Jest przygotowany do samodzielnego doboru technik i metod pozwalających na redukcję nadmiernego napięcia psychicznego i fizycznego u lidera

Ocenia zagrożenia związane ze stresem w swoim miejscu pracy

Rozpoznaje symptomy odczuwanego stresu

Organizuje pracę minimalizując sytuacje kryzysowe

Unika niezdrowych nawyków i przekonań

Jest otwarty na pomoc ze strony otoczenia

Ma silną motywację i nie poddaje się w trudnych sytuacjach

Eliminuje trudne sytuacje

Rozwiązuje powstałe konflikty/problemy

Panuje nad emocjami

Wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne

Utrzymuje wewnętrzny spokój

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio związanych z zarządzaniem, zarządzaniem czasem pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności z zakresu bycia skutecznym i efektywnym liderem rozwiązującym sytuacje kryzysowe.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia.

Materiały dostarczane są na zajęciach w przypadku zajęć stacjonarnych lub na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

 

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu” 

Osoba prowadząca może ulec zmianie.

Przerwy sygnalizowane są przez osobą prowadzącą przy szkoleniu stacjonarnym

Przerwy zapisywane są na czacie w platformie szkoleniowej osobą prowadzącą przy szkoleniu zdalnym w czasie rzeczywistym.

Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia zdalnego w czasie rzeczywistym będzie rejestrowana/nagrywana

Na szkoleniu stacjonarnym na potrzeby kontroli i monitoringu będziemy wykonywać zdjęcia ze szkoleń.

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:

Małgorzata Hybińska, Magdalena Cieśla (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

W miejscu uzgodnionym z klientem lub usługa realizowana zdalnie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest posiadanie jednej z

przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link. Program

umożliwia prezentację ekranu.

https://app.livewebinar.com/860-895-234

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i hasło przed rozpoczęciem szkolenia.