Z badania opinii, przeprowadzonego przez Fundusz Hipoteczny DOM, wynika, że w ostatnich miesiącach pogorszyła się sytuacja finansowa 57 proc. emerytów. Mimo to 42 proc. ankietowanych wciąż pomaga swoim dzieciom i wnukom, także finansowo. Największym obciążeniem finansowym seniorów jest utrzymanie starych, niezmodernizowanych domów, wydatki na leki oraz żywność.

Na co seniorzy wydają najwięcej? Z najnowszego badania Funduszu Hipotecznego DOM wynika, że 34 proc. przeznacza najwięcej pieniędzy na opłacanie bieżących rachunków, mediów oraz innych opłat związanych z mieszkaniem. Co czwarty senior (25 proc.) najwięcej gotówki wydaje na jedzenie, a podobna liczba (22 proc.) przeznacza pieniądze na leki. Wydatki związane z opieką medyczną, paliwem czy przysłowiowymi przyjemnościami zebrały po 4-5 proc. każda.

Emeryci zapytani o to, co jest dla nich największym obciążeniem finansowym, z którym nie mogą sobie poradzić i które drenuje ich domowy budżet, zgodnie odpowiedzieli, że przede wszystkim utrzymanie starych, niezmodernizowanych (a przede wszystkim trudnych do ogrzania) domów. Tak odpowiedziało 47 proc. osób biorących udział w ankiecie. Domowy budżet w znacznym stopniu obciąża też opieka medyczna oraz wydatki związane z kupowaniem leków (20 proc. ankietowanych), podstawowych produktów oraz jedzenia (17 proc.).

– Postanowiliśmy zapytać emerytów, jaka kwota miesięcznie stanowiłaby dla nich dodatkowe wsparcie finansowe i pomogłaby im zyskać świadomość, że panują nad swoimi finansami i czują się w tym obszarze bezpiecznie. Okazało się, że seniorzy nie potrzebują wiele. Ponad jedna trzecia z nich, 34 proc., chciałaby, żeby ich emerytura była wyższa o 1 000 zł. Co czwarty potrzebowałby co miesiąc pieniędzy w przedziale 1 000 – 3 000 zł, a co dziesiąty (ok. 14 proc.) chciałoby, żeby ich budżet zasilała co miesiąc kwota 3 000 zł. Sumując te grupy wychodzi, że dodatkowe 3 000 zł miesięcznie rozwiązałoby problemy 73 procent emerytów biorących udział w badaniu. Co ciekawe, żaden z ponad tysiąca respondentów nie wskazał, że dla własnego bezpieczeństwa finansowego potrzebuje regularnie więcej niż 3 000 złotych. Dość duża liczba emerytów, bo 16 proc. stwierdziła, że wystarczyłoby im dodatkowe 500 zł co miesiąc – mówi Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Co piąty ankietowany nie miał zdania w tej kwestii lub wstrzymał się od odpowiedzi. Co ciekawe, tylko 1 proc. emerytów, podczas odpowiedzi na to pytanie, oznajmiło, że ma dobrą i zadowalającą emeryturę.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: