W marcu 2022 roku dobrze oceniło Zakład Ubezpieczeń Społecznych 49 procent Polaków. To wzrost o 6 punktów procentowych do instytucji w ciągu pół roku.

Z sondażu wynika, że notowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są lepsze niż przed sześcioma miesiącami. Sześciopunktowy wzrost dobrych ocen był spowodowany tym, że zmniejszyła się liczba osób, które pół roku temu były niezdecydowane co do opinii na temat ZUS-u. Nastąpił wśród nich spadek z 24 do 18 procent.

O działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z aprobatą wypowiada się blisko co drugi badany (49 proc.), a krytycznie co trzeci (33 proc.). Zakład nieco lepiej oceniają kobiety. Jest ich 51 proc. wobec 46 proc. pozytywnych ocen mężczyzn.

Zadowolenie częściej niż inni wyrażają osoby w średnim wieku i starsze. Od 46 proc. dobrych ocen w grupie wiekowej 35-44 lata do 71 proc. w grupie powyżej 65 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy do tych instytucji publicznych, które w ostatnich latach zanotowały najwyższy wzrost pozytywnych ocen. 7 lat temu, w marcu 2015 r., Zakład dobrze oceniało zaledwie 28 procent Polaków, a 12 lat temu, w kwietniu 2010 r. – 22 procent, czyli aż o 27 punktów procentowych mniej niż w marcu 2022 r.

Badanie „Oceny działalności instytucji publicznych” opublikował w kwietniu 2022 r. CBOS.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: