Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ważnych listów dla emerytów. To decyzja waloryzacyjna o nowej wysokości emerytury lub renty oraz decyzja o przyznaniu tzw. trzynastki. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja tego roku.

W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swoich skrzynkach pocztowych znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastkę.

W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe 8,5 mln osób pobierających je z ZUS. W województwie podlaskim wyższą emeryturę czy też rentę otrzymało 209 tys. osób. W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe przyznane do końca lutego 2022 roku. Chodzi m.in. o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy też renty socjalnej wzrosła od 1 marca do kwoty 1 338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1 003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wynosi od marca tego roku 1 350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

ZUS wypłaca już ostatnie trzynastki. Osoby, które pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Przelewy na rachunki bankowe ZUS zrealizuje 28 kwietnia.

Red. PS

Tagi: