Ta, tzw. opieka na odległość dla starszych mieszkańców gminy będzie możliwa dzięki realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Jego celem jest wsparcie na rzecz osób powyżej 65. roku życia poprzez poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz umożliwienie samodzielnego funkcjonowania.

Z programu będzie mogło skorzystać nawet 150 seniorów z Michałowa. Otrzymają oni opaski telemedyczne, dzięki którym możliwe będzie nadzorowanie, rejestrowanie i przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przez ratowników medycznych. Umożliwi ona nawiązanie połączenia głosowego z użytkownikiem, celem weryfikacji stanu zdrowia, wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, powiadomienie opiekunów takiej osoby, także możliwość zamówienia e-recepty. Każdy upadek czy omdlenie będą natychmiast rejestrowane.

Opaska jest prosta w obsłudze – ma tylko jeden przycisk na obudowie. A wśród jej funkcji wymienić należy pomiar tętna, pomiar saturacji, wykrycie upadku, omdlenia, aktualną lokalizację opaski, a nawet wykrywanie jakości powietrza czy przypomnienie o konieczności wzięcia leków.

Według danych Urzędu Statystycznego w Michałowie na terenie gminy (stan na koniec 2021 roku) mieszkało 509 mężczyzn i 1045 kobiet powyżej 65. roku życia. To aż 25 proc. wszystkich mieszkańców Michałowa. I wielu z nich – po wyjeździe dzieci – mieszka samych, czasami bez telefonów komórkowych, przez co dostęp do nich w sytuacjach kryzysowych bywa utrudniony. Dlatego też radni z Michałowa uznali, że jak najbardziej zasadne jest ustanowienie programu osłonowego dla najbardziej potrzebujących osób.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: