Seniorzy czekają już na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie już niebawem wypłatę trzynastej emerytury. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka na rękę wynosi 1 217,98 zł. Kwota jest wyższa niż w ubiegłym roku. Tym razem od trzynastki nie będzie odprowadzany podatek.

Trzynastki będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2022 r. jest to 1 338,44 zł brutto. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki.

Ministerstwo Finansów w tym roku zaniechało poboru podatku od trzynastej emerytury. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1 217,98 zł. Zaniechanie jest jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata.

Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

W 2022 r. emerytury i renty wzrosły o 7 proc. W tej sytuacji kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do 1 338,44 zł, czyli o prawie 90 zł.

Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1 003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1 350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

Red. PS, fot. pixabay.com