Do świadczeniobiorców, otrzymujących m.in. emerytury i renty do 1., 5. i 6. dnia każdego miesiąca, trafiły już zwaloryzowane wypłaty.

Świadczenia długoterminowe, które przysługują za marzec, zostały już zwaloryzowane. 8,5 miliona osób w całym kraju, w tym 209 tysięcy w województwie podlaskim, otrzyma przekazy pocztowe lub przelewy bankowe na wyższą kwotę. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniósł 7 proc. Po waloryzacji emeryt ze świadczeniem 1 800 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 126 zł do kwoty 1 926 zł. Przez rok otrzyma więcej o 1 512 zł. Gdy świadczenie za luty wynosiło 2 200 zł brutto, to wzrośnie o 154 zł do kwoty 2 354 zł, czyli przez rok emeryt zyska 1 848 zł.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła od 1 marca do kwoty 1 338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1 003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1 350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 256,44 zł.

Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji jest 13. emerytura. To już trzeci rok, gdy będzie realizowana wypłata tego świadczenia. Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, by w kwietniowych terminach płatności emeryci i renciści otrzymali dodatkową gratyfikację.

Waloryzacja emerytur i rent to zwiększanie nominalnej wysokości świadczeń emerytalno – rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja w Polsce ma charakter mieszany tzn. cenowo – płacowy. O wzroście emerytur i rent decyduje podwyżka cen towarów i usług konsumpcyjnych i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Tegoroczna waloryzacja brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o ok. 14,7 mld zł.

Red. PS, fot. pixabay.com