A dokładnie 80,3 proc. emerytów mieszkających na terenie województwa podlaskiego. Seniorzy coraz chętniej decydują się na zakładanie rachunku bankowego, gdyż przekonują się, że to wygodny i bezpieczny sposób otrzymywania pieniędzy.

Wśród emerytów z naszego regionu, którzy w ostatnim czasie nabyli prawo do świadczenia, aż 82,4 proc. wskazała konto bankowe, by na nie przekazywać świadczenie. Tylko niewielki odsetek decyduje się na oczekiwanie na wizytę listonosza. Dyspozycję dotyczącą sposobu przekazywania wypłaty zawsze można zmienić. Raz podjęta decyzja w momencie składania wniosku nie jest ostateczna.

Przelewy bankowe najczęściej wybierają osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także emerytury pomostowe. Wskaźnik ubankowienia tych świadczeń waha się w naszym województwie od 98,6 do 95,2 proc. i jest przeciętnie wyższy od 1 do 4 proc. niż średni w kraju. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rent socjalnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tu ilość przekazów bankowych stanowi odpowiednio 62, 43,7 i 31,5 proc. w skali wszystkich wypłacanych tego typu świadczeń.

Preferencje seniorów wskazują na coraz częstszy wybór banku, a nie usług listonosza. Osoby nabywające prawo do świadczenia długoterminowego, które już wcześniej posługiwały się kontem bankowym podczas zatrudnienia, składając po raz pierwszy wniosek wskazują rachunek bankowy do przekazywania wypłaty. W województwie podlaskim 100 proc. nowo przyznanych nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych jest wypłacana przelewem. W przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy to 86,6 proc., a emerytur – 82,4proc.

Najczęściej emeryci i renciści, którzy tuż przed przejściem na świadczenie zakończyli aktywność zawodową, podają rachunek bankowy do przekazywania pieniędzy. Te osoby sprawnie radzą sobie z bezgotówkową formą płatności, doskonale orientują się w usługach bankowych i korzystając z nich przez wiele lat, zaufały takiej formie rozliczeń. Emeryci są przestrzegani nie tylko przez ZUS, lecz również przez inne urzędy i organy o tym, że pieniądze w gotówce to pokusa dla oszustów i naciągaczy, a przelewy są wygodne i bezpieczne.

Każda osoba samodzielnie wybiera formę comiesięcznego odbioru pieniędzy na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Gdy dostaje z ZUS rentę czy emeryturę w gotówce, a zdecyduje się, na przekazywanie środków na konto, można to zrobić wypełniając wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce .Można wypełnić go w domu i złożyć w najbliższej placówce albo wysłać pocztą. Można również dokonać takiej zmiany korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: