Nową przewodniczącą rady została Janina Czyżewska. Wraz z Danutą Roszkowską, jako wiceprzewodniczącą, wybraną na sekretarza Jolantą Wołągiewicz, oraz innymi członkami gremium będą działać na rzecz środowiska senioralnego w regionie. Powołania do rady wręczył marszałek Artur Kosicki podczas poniedziałkowego spotkania w urzędzie marszałkowskim.

– Chciałbym serdecznie podziękować ustępującej radzie za aktywną i rzetelną pracę. Nie był to łatwy czas, nie zawsze mogliśmy się skupić wyłącznie na działalności na rzecz naszego regionu. Mieliśmy pandemię, niepokoje na granicy, a mimo to, wszystkie zaplanowane działania zrealizowaliśmy. Mam nadzieję, że nadal będziemy dążyć do osiągnięcia zamierzeń – mówił podczas spotkania marszałek Kosicki.

Szczególne podziękowania skierował do osób, które zdecydowały się kontynuować działalność w radzie seniorów II kadencji.

– Jestem wdzięczny, że skorzystaliście z mojego zaproszenia. Macie już doświadczenie i wiedzę, które przy tej społecznej pracy są tak cenne – mówił marszałek.

Zaznaczył też, że cały czas zachęca podlaskie samorządy do tworzenia lokalnych rad seniorów.

– Wiem jak ważne, aby ten głos starszych członków naszego społeczeństwa był słyszalny – podkreślił Artur Kosicki dodając, że liczy na aktywność organizacji senioralnych, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Grażyna Czajkowska (wiceprzewodnicząca rady I kadencji) podsumowała minione cztery lata działalności rady. W tym czasie odbyło się siedem posiedzeń, dwa fora i kongres. Spotkania dotyczyły m.in. promocji rad seniorów, komunikacji z władzami samorządowymi i instytucjami, opieki medycznej, wsparcia osób starszych w pandemii, oferty instytucji kultury skierowanej do osób starszych. Rada podjęła też działania w kwestii określenia kompetencji rad seniorów i ich finansowania poprzez przyjęcie odpowiednich ustaw.

Podlaska Rada Seniorów przy Marszałku Województwa została powołana pod koniec 2017 r. Jest ciałem opiniująco-doradczym oraz konsultacyjnym. Działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Jej kadencja trwa 4 lata. Gremium może liczyć maksymalnie 15 członków, powoływanych spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką osób starszych.

Pieczę nad działalnością rady sprawuje Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego II kadencji:

 • Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku;
 • Agata Puchalska – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
 • Krzysztof Nowakowski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
 • Jolanta Wołągiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 • Janina Czyżewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 • Walentyna Gryc – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Białymstoku;
 • Stanisław Danilewicz – przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów;
 • Danuta Karniewicz – przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów;
 • Grażyna Czajkowska – przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów;
 • Danuta Złotnik – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • Barbara Bajda – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • Danuta Ambrożewska – przedstawiciel podmiotu działającego w obszarze usługowo-opiekuńczym na rzecz osób starszych;
 • Leszek Lewoc – przedstawiciel podmiotu działającego w obszarze usługowo-opiekuńczym na rzecz osób starszych;
 • Danuta Roszkowska – przedstawiciel środowiska naukowego i medycznego znający problematykę osób starszych.

Inf. i fot. Wrota Podlasia (www.wrotapodlasia.pl)