Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę PIT-ów do osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Deklaracje otrzymało ponad 10 mln świadczeniobiorców, w tym 242 tys. z naszego regionu.

Tak jak w ubiegłym roku, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Roczne obliczenie podatku jest sporządzane tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku oraz dla podatników z saldem podatku równym 0. W zależności od tego, jaki PIT otrzymaliśmy z ZUS – czy jest to PIT-40A, PIT-11A czy PIT-11, będziemy wiedzieć, czy ZUS dokonał za nas rozliczenia podatkowego, czy też musimy sami rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Jeżeli emeryt lub rencista otrzymał PIT-40A, oznacza to, że jego deklaracja podatkowa jest już całkowicie rozliczona przez ZUS i nie musi nic robić, chyba że chce skorzystać z przysługujących dla niego odliczeń. Wówczas rozlicza się samodzielnie. Na odwrocie PIT-u z ZUS są informacje, które kwoty należy przenieść do zeznania podatkowego.

Świadczeniobiorca, który otrzymał z ZUS-u PIT-11A lub PIT-11, może samodzielnie rozliczyć sięz urzędem skarbowym lub poczekać do 30 kwietnia – wtedy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje PIT-37 za 2021 r. w usłudze Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl.

Warto również przypomnieć, że ZUS nie wysyła z urzędu PIT-u po zmarłym małżonku. Jeżeli chcemy wspólnie rozliczyć się ze zmarłym, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do ZUS-u o wydanie PIT-u.

Emeryci lub renciści mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich, w usłudze Twój e-PIT. Jednak wskazana w ubiegłym roku organizacja musi być w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli świadczeniobiorcy chcą przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

Red. PS, fot. ZUS

Tagi: