Od września ubiegłego roku liczba stulatków w województwie podlaskim zwiększyła się o sześciu seniorów. Po ukończeniu tak sędziwego wieku przyznawany jest dodatek honorowy w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej. Obecnie wysokość świadczenia honorowego dla osoby, który ukończyła sto lat, po 28 lutego 2021 r., wynosi 4 512,41 zł brutto. Świadczenie przysługuje nie tylko dotychczasowym emerytom, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji.

Najstarsza emerytka, zamieszkująca w naszym województwie, która otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe, ukończyła 5 miesięcy temu 110 lat. Takich osób, które przekroczyły setkę, w Podlaskiem mamy 83.

A zatem każdy nestor, który ukończy 100 lat, ma prawo do świadczenia honorowego. ZUS wypłaca dodatek co miesiąc jako zwiększenie do pobieranego świadczenia lub samodzielnie, gdy stulatek nie otrzymywał do tej pory z żadnej emerytury czy też renty. Kwota dla nowych świadczeniobiorców to kwota bazowa obowiązująca od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dodatek za 100 lat co roku jest wyższy, jednak raz przyznany nie podlega waloryzacji, co powoduje, że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadczenia do końca życia.

Świadczenie wypłacane jest nie tylko dotychczasowym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Im także przysługuje świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie stu lat.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo premię honorową. W przypadku takich klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mają prawo do świadczenia honorowego, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

Najstarsza seniorka, której białostocki oddział ZUS wypłaca świadczenie honorowe, mieszka w Lipsku. Emerytka we wrześniu ubiegłego roku ukończyła 110 lat. Ponieważ pobiera już dodatek honorowy przez ponad 10 lat, jego kwota wynosi 2 822,66 zł brutto. Najstarszy mężczyzna, któremu podlaski ZUS wypłaca świadczenie honorowe, w listopadzie skończył 104 lat, a mieszka w Bielsku Podlaskim. Wysokość jego gratyfikacji to 3 536,87 zł brutto i jest niższe się od aktualnie obowiązującej kwoty o blisko 1 000 zł.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat wypłaca świadczenie honorowe. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie wypłaty realizują również KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: