Wraz ze świadczeniem za luty pierwsi emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł, otrzymali zwrot nadpłaconego podatku.

Wyrównania otrzymali już emeryci i renciści, których wypłata świadczeń wypada 1 dnia miesiąca (1 lutego). ZUS będzie przelewał kolejne środki zgodnie z terminami wypłaty świadczeń. Emeryci i renciści otrzymają zwrot na mocy rozporządzenia ministra finansów.

Świadczeniobiorcy, którzy czekają na wyrównanie styczniowego podatku, nie muszą składania żadnego wniosków czy tez pisać podań. Zwrot nastąpi w terminach wypłaty świadczeń przysługujących za luty. Mowa o osoby pobierające emerytury czy renty od 4 920 zł do 12 800 zł. To one otrzymają zwrot nadpłaconego podatku.

W lutym br. blisko 430 tys. osób otrzyma wyrównanie na łączną kwotę 41,7 mln zł. W województwie podlaskim jest 5,5 tys. takich świadczeniobiorców. Białostocki oddział ZUS przekaże dla nich 0,5 mln zł.

Przypomnijmy, że 7 stycznia minister finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł – 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według starych zasadach.

Oznacza to, że dla tej grupy świadczeniobiorców wprowadzenie Polskiego Ładu będzie neutralne. Nic nie stracą, a ich emerytury i renty nie będą pomniejszanie. Według danych ZUS 95,1 proc. ogółu emerytów ze świadczeniem do 4 920 zł brutto po wprowadzeniu Polskiego ładu zyska wyższą wypłatę na rękę.

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: