W lutym emeryci i renciści, pobierający świadczenia od 4 920 zł do 12 800 zł, otrzymają zwroty nadpłaconego podatku. Nie muszą składać w tej sprawie żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrówna świadczenia z urzędu.

Rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia wprowadza zmiany, z których wynika, że na składce zdrowotnej nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4 920 zł do 12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów.

Dla ponad 8 mln, czyli prawie 94 proc. emerytów i ponad 98 proc. rencistów, którzy pobierają z systemu powszechnego świadczenia w kwotach do 4 920 zł brutto, od stycznia wypłata na rękę jest wyższa. A miesięczny wzrost w tej grupie świadczeniobiorców wynosi do 180 zł.

Świadczenia w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 proc. ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego. Na zmianach nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4 920 zł do 12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów.

W lutym ta grupa świadczeniobiorców otrzyma zwrot nadpłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego. Takich osób w całym kraju jest 421 tys., a w województwie podlaskim 5,7 tys.

Emeryci, którzy chcą sprawdzić wysokość swojego świadczenia po zmianach, nie muszą odwiedzać placówek ZUS. Mogą to zrobić z domu, logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), gdzie zamieszczone są paski wypłat świadczeń.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi:

,