W ostatnim czasie zakończono prowadzenie prac konserwatorskich dotyczących renowacji zabytkowego instrumentu muzycznego, jakim są organy 50-głosowe, stanowiące wyposażenie kościoła parafialnego św. Rocha w Białymstoku.

Instrument został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2011 roku.

Program prac konserwatorskich zakładał m.in. naprawę mechanizmu powietrznego, wiatrownic, traktury, kontuaru, mechanizmu dźwiękowego, oczyszczenie instrumentu oraz jego strojenie.

Przedmiotowe organy pochodzą najprawdopodobniej z przełomu XIX i XX wieku. W kościele św. Rocha pojawiły się w latach pięćdziesiątych, sprowadzono je z Dolnego Śląska. Zabytkowe organy posiadają 50. głosów, wiatrownice stożkowe oraz pneumatyczną trakturę grającą i registrową typu rurkowego. Wolnostojący kontuar posiada trzy manuały o naturalnym układzie kolorystycznym oraz pedał. Nad klawiaturą znajdują się włączniki wolnych kombinacji, włączniki registrowe oraz pulpit nutowy.

– Organy znajdujące się kościele św. Rocha w Białymstoku przejawiają zarówno wartości historyczne, jak i artystyczne. Użytkowane do dziś zachowały swoją romantyczną intonację. Nie ma żadnych wątpliwości, że przedmiotowy zabytek stanowi nieodzowny element obrządku liturgicznego, uświetniający modlitwę w białostockiej bazylice – mówi prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

W 2021 roku Parafia pw. Św. Rocha w Białymstoku otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ, w wysokości 80 000 zł na prace konserwatorskie przy przedmiotowym zabytku.

Red. PS, fot. PWKZ

Tagi: