W ostatnim czasie dokonano przemieszczenia wiatraka ze wsi Grabowiec do miejscowości Ciechanowiec z jednoczesną naprawą i uzupełnieniem zniszczonych elementów. Prace te miały na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz wyeksponowanie jego wartości zabytkowych.

Przedstawiony projekt budowlany zakładał m.in. konserwację konstrukcyjnych elementów drewnianych kozła oraz konserwację konstrukcyjnych elementów części obracalnej. Następnie, prace w zakresie renowacji elewacji, wnętrza obiektu oraz urządzeń młyńskich.

Według zgromadzonych informacji wiatrak został zbudowany przez Antoniego Panasiuka w latach 1934-1936. Jest to obiekt drewniany, trzykondygnacyjny. Kozioł wiatraka znajdujący się na I poziomie został umieszczony na fundamencie z kamieni polnych. Na III poziomie elewacji widoczny jest otwór okienny zamykany drewnianą okiennicą. Z kolei część obracalną wiatraka wybudowano w konstrukcji słupowo-ryglowej.

– Wiatrak – koźlak funkcjonował również pod nazwą młyn wietrzny. Jest jednym z najbardziej cenionych zabytków drewnianych techniki ludowej. Translokacja obiektu do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pozwoli na przywrócenie mu dawnej, niepowtarzalnej świetności. Obecnie, obiekt przeznaczono do celów edukacyjnych i ekspozycyjnych. Bez wątpienia będzie świadectwem dla młodego pokolenia o obrazie dawnej, polskiej wsi – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Wiatrak – koźlak znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego od 1983 roku.

Red. PS, fot. PWKZ

Tagi: