Do 31 grudnia osoby, które otrzymują równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS, czy też osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci, osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wnioski o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5 100 zł.

Każdy organ rentowy, w tym ZUS, z urzędu obniża zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie 5 100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji, gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS i innego organu rentowego, np. KRUS, a nie złoży w jednej z instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5 100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do urzędu skarbowego.

Aby tego uniknąć, można złożyć w jednej z instytucji – albo ZUS (druk EPD-18), albo KRUS – wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas przy jednym świadczeniu nie będzie stosowana ulga, świadczenie będzie co prawda niższe o 425 zł, ale nie trzeba będzie zwracać pieniędzy do urzędu skarbowego.

Analogiczna sytuacja dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, które mają dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, osoba taka powinna poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS lub oddział ZUS, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka.

Red. PS, fot. ZUS

Tagi:

,