We wsparcie żołnierzy AK, którzy są pod opieką podlaskich terytorialsów, włączyli się pracownicy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

Kombatanci Armii Krajowej są dla Wojsk Obrony Terytorialnej szczególnym gronem. Z tradycjami AK 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej łączą osoba jej patrona, gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, oraz dziedzictwo tradycji Okręgu Białystok AK.

Te związki opierają się nie tylko na historii, ale mają też przełożenie na teraźniejszość. Jednym z pierwszym zadań, których po wybuchu pandemii koronawirusa podjęli się terytorialsi, było objęcie opieką żołnierzy Armii Krajowej.

W pomoc kombatantom ze Światowego Związku Żołnierzy AK włączyli się pracownicy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie. Zebrali środki, z których zakupione zostały świąteczne prezenty mjr. Adamowi Dubrawskiemu oraz kpt. Janowi Bieleni. Upominki zostały wręczone kombatantom przez Zbigniewa Żujewskiego, dyrektora OR AMW w Olsztynie oraz płk. Sławomira Kocanowskiego, dowódcę 1 Podlaskiej Brygady OT.

W województwie podlaskim programem wsparcia WOT otoczeni są kombatanci AK, sybiracy oraz ich rodziny. Terytorialsi są w regularnym kontakcie telefonicznym z seniorami i reagują na ich bieżące potrzeby, m.in. pomoc w zakupach, rejestracji do lekarza, zaszczepieniu przeciwko COVID-19 czy transporcie na uroczystości patriotyczne.

Red. PS, fot. 1PBOT