W ostatnich sześciu latach zwiększyła się liczba pracujących emerytów aż o 35 proc. Wśród zarobkujących seniorów przeważają kobiety, a jedynie 35 proc. zatrudnionych podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W skali całego kraju dorabiający do swoich świadczeń emeryci stanowią 13,1 proc. W województwie podlaskim – 11,3 proc.

56 proc. pracujących seniorów stanowią kobiety. Prawie 90 proc. dorabiających do swoich świadczeń to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. W województwie podlaskim w 2020 roku na 154 tys. emerytów 17,5 tys. wykazywało się aktywnością zawodową. Ponad połowa, tj. 10,5 tys., oprócz ubezpieczenia zdrowotnego podlega również ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Na koniec 2020 r. liczba pracujących emerytów w województwie podlaskim stanowiła 11,3 proc. wszystkich pobierających świadczenie seniorów. W całym kraju takich osób było 776,6 tys. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim i wielkopolskim, bo ponad 15 proc. Najmniej natomiast – w województwie podkarpackim – 8 proc. i świętokrzyskim – 9,5 proc.

Przeciętna wysokość emerytury, którą pobiera senior w Polsce wynosi 2 600 zł brutto. Najwyższe świadczenia otrzymują osoby mieszkające w województwie śląskim. Ich wypłaty średnio wynoszą 3 086 tys. brutto. Najniższe kwoty trafiają do osób zamieszkujących w województwo podkarpackie. Przeciętna wysokość świadczenia emerytalnego opiewa na kwotę 2 335 zł. Seniorzy osiedleni w województwie podlaskim średnio otrzymują 2 360 zł brutto.

Red. PS, fot. pexels.com

Tagi:

,