Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci czternastej emerytury. Na ostatnią transzę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego czekają jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których wypłata przekazywana jest do 1 grudnia.

ZUS rozpoczął wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego już pod koniec października. Czternasta emerytura trafia do emerytów i rencistów wraz z wypłatą świadczenia za listopad. W województwie podlaskim Zakład wypłacił w sumie do tej pory prawie 200 tys. czternastek. Łączna kwota przekazanych należności wyniosła ponad 231 mln zł, a średnia wysokość świadczenie to 1 179 zł.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 31 października 2021 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę 14 emerytury – 1 250,88 zł brutto – otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2 900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, np. gdy świadczenie jest wyższe o 200 złotych, to też o 200 złotych niższa jest czternasta emerytura. Natomiast osoby, których świadczenie jest równe lub wyższe niż 4 150,88 zł brutto, nie otrzymali czternastki.

Czternastka nie przysługuje, jeśli wypłata świadczenia podstawowego została wstrzymana od 1 listopada 2021 r. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia. Może to być np. sytuacja gdy osoba, która pobiera rentę socjalną, miała ją zawieszoną od listopada 2021 r. z uwagi na osiąganie przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie otrzymała z tego powodu w listopadzie czternastki, ale jeśli w grudniu 2021 r. zostanie podjęta wypłata renty socjalnej, to wraz z rentą otrzyma również czternastkę. Jeśli w styczniu 2022 r. zostanie dopiero podjęta wypłata renty socjalnej, to czternastkę otrzyma wraz ze styczniowym świadczeniem.

Samo dorabianie nie jest przeszkodą w otrzymaniu czternastki. Część wcześniejszych emerytów i rencistów, która dorabia do swoich świadczeń, musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. W sytuacji, gdy po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że ze względu na przekroczenie dopuszczalnego dochodu emerytura czy renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje, wówczas wypłacona czternastka jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi tak jak pobrane emerytury czy renty.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: