Wypłata czternastej emerytury rozpoczęła się już w październiku. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje jednak tylko tym świadczeniobiorcom, którzy żyli w chwili odbioru świadczenia. Gdy w chwili śmierci świadczenie nie zostało jeszcze przekazane uprawnionemu, nie otrzyma go rodzina w postaci świadczenia niezrealizowanego. Wyjasniamy to, ponieważ urzędnicy otrzymują w ostatnim czasie sporo pytań w tej kwestii.

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. członek naszej rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc świadczenia, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrealizowane świadczenie za listopad można wypłacić członkom rodziny tej osoby – na ich wniosek.

Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta. Inaczej jest w przypadku dodatkowych świadczeń, które wypłacane są w postaci trzynastej czy czternastej emerytury. Te świadczenia nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w województwie podlaskim otrzymało już 42 tys. świadczeniobiorców, w łącznej kwocie 50 mln zł. W najbliższych terminach płatności, tj. 10. i 15. dzień miesiąca, dodatkową gratyfikację otrzyma kolejnych 89 tys. osób, a pula przekazanych na ten cel środków wynosi 105 mln zł.

Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Wraz z wypłata za listopad trafi ona do uprawionych.

Tzw. czternastka w 2021 r. to kwota najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. Ustala się wówczas różnicę między kwotą 1250,88 zł, a kwotą o jaką świadczenie przekracza 2900 zł. Świadczenie jest opodatkowane i oskładkowane na ogólnych zasadach, a także nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: