Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększa dostępność informacyjno-komunikacyjną i niweluje bariery komunikacyjne osób z problemami słuchu. W tym celu uruchomiona została mobilna stanowiskowa pętla indukcyjna, której zadaniem jest ułatwienie komunikacji osób niedosłyszących lub słabosłyszących z pracownikami oddziału.

Stanowisko z pętlą indukcyjną oznakowane jest dedykowaną naklejką i mieści się w Dziale Obsługi Klientów (na parterze). W celu skorzystania z urządzenia należy zgłosić taką potrzebę pracownikowi oddziału albo podejść do oznakowanego stanowiska i gotowe: można rozmawiać bez barier.

Zamontowana w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku pętla indukcyjna jest urządzeniem przenośnym i można z niej korzystać w dowolnym pomieszczeniu.

Druga mobilna stanowiskowa pętla indukcyjna została zamontowana w Delegaturze Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Suwałkach. W najbliższym czasie tego typu urządzenia zostaną zamontowane w Delegaturach w Łomży i w Siemiatyczach. Tym samym zwiększy się dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w tych miejscowościach.

Mobilna pętla indukcyjna jest skutecznym wsparciem dla osób korzystających z implantów ślimakowych i aparatów słuchowych, wspomagając słyszenie i rozumienie mowy, co jest szczególnie istotne w miejscach publicznych. Osoby korzystające z aparatów lub implantów często napotykają trudności w rozumieniu mowy, gdyż urządzenia tego typu wzmacniają wszystkie dźwięki, również te zakłócające mowę, np. szumy lub szmery. Działanie takiego urządzenia opiera się na wyciszeniu zbędnego tła, dzięki czemu mowa ludzka jest dużo lepiej słyszana i rozumiana. Pętla przesyła bezprzewodowo wzmocniony i przetworzony sygnał wprost do aparatu lub implantu klienta. Również osoby gorzej słyszące, ale bez aparatu lub implantu, mają możliwość korzystania z tego urządzenia poprzez słuchawkę, którą przykłada się bezpośrednio do ucha odbiorcy.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia stale podejmuje działania zmierzające do usuwania barier, a także zapobiega ich powstawaniu poprzez zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi problemami i potrzebami. Przykłady takich działań to wydzielenie i oznakowanie kolejnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, czy zamieszczenie komunikatów głosowych w windzie. Mobilna pętla indukcyjna stanowi kolejny krok w procesie ułatwienia komunikacji klientów z pracownikami Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Red. PS, fot. POW NFZ

Tagi: