Pandemia sprawiła, że wiele osób zrezygnowało z odwiedzania urzędów. Wśród nich znaleźli się również tacy, którzy nie złożyli na czas wniosku o emeryturę, rentę bądź inne świadczenie o podobnym charakterze. Z różnych przyczyn nie mogli lub nie chcieli tego robić w okresie trwania epidemii. Nie ma potrzeby martwic się z tego powodu, że nie otrzyma się wypłaty za okres jej trwania. Wystarczy, że wniosek w tej sprawie zgłosi się najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu epidemii.

Osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, ustalenie albo ponowne ustalenia tej wysokości dokonuje się od dnia, w którym zostały spełnione warunki, nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2020 r.

– Aby nabyć prawo lub otrzymać wypłatę świadczenia, klient musi do składanego obecnie wniosku dołączyć oświadczenie, w którym wyrazi wolę, aby emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne bądź inne świadczenie długoterminowe zostało przyznane lub przeliczone z datą wsteczną. W tej sytuacji należy skorzystać z przygotowanego przez Zakład formularza. Jest to druku oświadczenia ERO – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Ważną informacją jest również to, że ustawa, która daje prawo do złożenie wniosku za okres wsteczny, nie przewiduje możliwości wskazywania daty, od której osoba uprawniona mogłaby żądać ustalenia lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia.

– Wypełniając wniosek nie można wskazywać konkretnej daty, od której ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura bądź inne świadczenie. ZUS po dołączenie do wniosku oświadczenie przyzna lub przeliczy emeryturę od dnia powstania prawa do świadczenia, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020r – wyjaśnia rzeczniczka.

Red. PS, fot. ZUS

Tagi: