Pierwsze wyrównania już w październiku trafią do emerytów, którzy nabyli prawo do świadczenia w czerwcu tego roku. ZUS będzie przeliczał i wypłacał emerytury wraz z wyrównaniem od czerwca. Zakład z urzędu dokona zamiany wysokości świadczenia na korzystniejszą, co oznacza, że osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku.

Emeryci i renciści, którzy nabyli prawo do wypłaty świadczenia w czerwcu i których te przepisy dotyczą, dostaną należne wyrównanie od dnia, w którym im ono przysługiwało. Takich osób, którym ZUS przeliczy świadczenie, w województwie podlaskim jest 539. Zakład będzie dokonywał wypłat emerytur wraz z wyrównaniem od czerwca br. w październikowych terminach. Wypłata za październik 2021 r. będzie realizowana już w nowej wysokości.

Wprowadzone zmiany oznaczają że emerytura w czerwcu będzie wyliczana na takich zasadach, jak maju, o ile będzie korzystniejsza. Ustawa zmienia na stałe zasady wyliczania emerytur, dlatego w przyszłości osoby kończące wiek emerytalny w czerwcu będą mogły bez obaw składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu. Zmiana przepisów obejmuje emerytury przyznane w czerwcu 2021 r. i renty rodzinne przyznane po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy ZUS przyznał emeryturę na wniosek ubezpieczonego, czy z urzędu, czyli bez wniosku, po rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Osobom, którym zostały przyznane emerytury w czerwcu tego roku, świadczenia te zostaną przeliczone z urzędu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, czyli od 18 września. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać wniosku o przeliczenie wysokości emerytury.

Ponowne obliczenie świadczenia i wypłata wyrównania nastąpi od dnia powstania prawa do świadczenia i jego wypłaty, nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. Tym świadczeniobiorcom przeliczenie nie przysługuje.

Red. PS, fot. ZUS

Tagi: