Wiele osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego, niejednokrotnie zadaje sobie pytanie o wysokość swojego przyszłego świadczenia. Czy otrzymana kwota będzie wystarczała na ich „złotą jesień życia”? Czy może lepiej popracować dłużej, żeby potem dostawać więcej? Przyszli emeryci, zanim podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej, mogą sprawdzić wysokość przysługującego im świadczenia.

Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który znajduje się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) lub na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, można też skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, który jest dostępny w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Doradca emerytalny wyliczy i podpowie

Rozmowa z doradcą może odbyć się na miejscu w urzędzie, ale taką konsultację można przeprowadzić również zdalnie, bez wychodzenia z domu, korzystając z e-wizyty. Niezależnie od tego, czy z ekspertem będziemy rozmawiać online z domu, czy na miejscu w placówce ZUS, ważne, aby podczas tego spotkania mieć przy sobie dokument tożsamości. Doradca na podstawie danych z konta ubezpieczonego wyliczy prognozowaną emeryturę. Ponadto, poza symulacją wysokości świadczenia podpowie, kiedy najkorzystniej na nie przejść, sprawdzi też, czy dana osoba ma już wyliczony kapitał początkowy, który jest ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość przyszłego świadczenia.

Wysokość przyszłej emerytury na PUE ZUS

Kwotę swoje przyszłej emerytury można także poznać wczytując się w „Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego”, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku udostępnia każdemu ubezpieczonemu na profilu PUE ZUS. W tym elektronicznym zestawieniu znajduje się wysokość prognozowanej emerytury na moment osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn, jak też dla kolejnych pięciu lat. Jeśli ktoś nie ma jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, warto go założyć, dzięki temu wiele spraw w instytucji można załatwić zdalnie, bez konieczności wizyty w ZUS.

Skorzystaj z kalkulatora emerytalnego

Kwotę przyszłej emerytura każdy może obliczyć sam. Na stronie www.zus.pl jest ogólnie dostępny kalkulator emerytalny, gdzie po wprowadzeniu niezbędnych danych, kalkulator wyliczy nam hipotetyczną emeryturę. Podobny kalkulator znajduje się na profilu PUE, ale tam już w większości dane do wyliczenia przyszłego świadczenia pobierane są z systemu ZUS, z indywidualnego konta każdego ubezpieczonego.

Wniosek do ZUS

Jeżeli ktoś zbliżył się do wieku emerytalnego, wówczas może złożyć wniosek o emeryturę. Taki wniosek można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnieciem wieku emerytalnego. ZUS emeryturę obliczy i przyzna, jednak nie podejmie jej wypłaty. Prawo do emerytury bowiem to nie to samo, co prawo do jej pobierania, ponieważ można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i dalej pracować. ZUS wypłaci świadczenie dopiero po dostarczeniu przez klienta świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy, w którym pozostawał bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.

Dłuższa praca się opłaca

System emerytalny w naszym kraju opiera się na prostej zasadzie: im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy więcej środków na indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, która jest brana pod uwagę, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. Te wszystkie składniki są bardzo ważne, bo emeryturę wylicza się dzieląc sumę zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego przez statystyczną średnią dalszą długość życia w momencie przejścia na emeryturę.

W województwie podlaskim najwyższą emerytura to 16,1 tys. zł. Otrzymuje ją mieszkaniec Białegostoku. Wniosek o emeryturę złożył w wieku 64 lat i 3 miesięcy. Po przyznaniu świadczenia bardzo długo pozostawał jeszcze aktywny zawodowo, a jego staż pracy obecnie wynosi 58 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Każdy rok pracy przepracowany po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego to wyższa emerytura o około 8 proc.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: