Od września br. na terenie miasta i gminy Choroszcz wdrażana jest kolejna edycja programu profilaktycznego „Grypoodporni 65+”. Tej jesieni z bezpłatnych szczepień będzie mogło skorzystać ok. 200 choroszczańskich seniorów. Zapisy na szczepienia oraz same szczepienia w 2021 roku realizuje Przychodnia przy Szpitalu w Choroszczy.

Program „Grypoodporni 65+” skierowany jest głównie do mieszkańców gminy Choroszcz, w wieku po 65. roku życia, którym zostaną wykonane – całkowicie bezpłatnie – szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Będą one poprzedzone badaniami ukierunkowanymi na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a także edukacją na temat grypy i infekcji grypopodobnych. Mając na uwadze sytuację epidemiczną panującą w kraju, szczepienia będą przeprowadzane w stosownym reżimie sanitarnym.

Koszty programu na terenie gminy zostaną pokryte w całości przez samorząd – diagnozowane osoby nie ponoszą więc żadnych wydatków związanych z realizacją programu. Uczestnicy – beneficjenci programu zdobędą natomiast wiedzę o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed nią, przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje i porady dotyczące profilaktyki tej choroby.

Program jest inicjatywą Urzędu Miejskiego w Choroszczy, który od lat włącza się w Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

Zapisy na szczepienia prowadzone są od września 2021 r. przez Przychodnię przy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy: tel. 85 719 10 91.

Grypa jest chorobą zakaźną, która – nieleczona – może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują statystyki, jest ona jedną z częstszych przyczyn umieralności ludzi (w tym w związku z licznymi, poważnymi powikłaniami). Największa liczba zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii grypy (tj. od jesieni do wiosny), a dotyczy szczególnie dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych dodatkowymi, poważnymi chorobami.

Rozprzestrzenianie się wirusa grypy następuje drogą kropelkową (np. przy kichaniu). Grypa może też powodować pojawienie się szeregu innych chorób w postaci powikłań ze strony układów: oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów bądź doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.

Do głównych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia ryzyka zachorowania na grypę należą:

  • nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym nieprawidłowa higiena rąk, na których wirus sprawnie się przenosi,
  • infekcje w czasie sezonu grypowego,
  • wiek, tj. dzieci do 15. roku życia oraz dorośli powyżej 65. roku życia,
  • bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem grypy,
  • ciąża,
  • choroby przewlekłe: płuc, choroba wieńcowa, cukrzyca – u dorosłych, choroby nerwowe, zaburzenia rozwoju – u dzieci,
  • pora roku,
  • niedożywienie lub niewłaściwa dieta,
  • przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, w tym w okresie zwiększonego ryzyka,
  • bezpośredni kontakt ze skażonymi wirusem przedmiotami.

Jednym z głównych i najskuteczniejszych sposobów walki z grypą są szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wykonywanie szczepień przeciwko grypie sezonowej raz w roku. Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem wysoce efektywnym, szczególnie w populacji seniorów. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji oraz śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.

Do programu profilaktycznego „Grypoodporni 65+” zostaną zakwalifikowani wszyscy mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia skończą 65. lat, wyrażą chęć uczestnictwa w programie, a ich stan zdrowia, ustalony po uprzednich badaniach kwalifikujących, pozwoli na podanie szczepionki. Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o jej podaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przy czym, w związku z możliwością wystąpienia przeciwwskazań do zaszczepienia, każdorazowo o ostatecznym podaniu szczepionki przeciw grypie, będzie decydował lekarz.

Red. PS, fot. pixabay.com