Potrzebę działania na rzecz naszego wspólnego domu dostrzegamy wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego szczególnego znaczenia nabiera Czas dla Stworzenia – ekumeniczne święto modlitwy i działania łączące ludzi dobrej woli. W tym roku jego animatorem w Polsce jest z ramienia Komisji Episkopatu Polski projekt Caritas Polska.

Czas dla Stworzenia to międzynarodowe święto ekumeniczne, które łączy setki tysięcy chrześcijan w modlitwie i działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rozpoczęło się ono 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w dzień św. Franciszka. Czas dla Stworzenia to również wezwanie do budowania świadomej więzi z przyrodą, do bycia lepszymi dla siebie nawzajem, do przemian i do porzucenia konsumpcyjnego stylu życia.

Papież Franciszek oficjalnie zaprosił do udziału w wydarzeniach związanych z tym świętem, tak abyśmy „pogłębili swoją wiarę w Boga Stwórcę i zjednoczyli się w sposób szczególny na modlitwie i w działaniach na rzecz ochrony wspólnego domu”. Animację tegorocznego Czasu dla Stworzenia Komisji Episkopatu Polski powierzyła projektowi Caritas Laudato si.

W ramach Czasu dla Stworzenia projekt Caritas Laudato Si przygotował specjalną przesyłkę do ok. 10 tysięcy parafii w Polsce. W paczce można znaleźć przygotowane przez Caritas wydanie encykliki Laudato Si: prosta szata graficzna, szary i nielakierowany papier, poszerzony margines na notatki. Kolejnym elementem przesyłki są „pocztówki z projektów”, czyli najlepsze inicjatywy lokalne spośród 300, jakie już wydarzyły się w Polsce. Można się z nich dowiedzieć m.in., jak zrobić słoik św. Franciszka lub wirydarz ziół albo zrewitalizować teren wokół szkoły.

Kluczowym elementem przesyłki jest specjalne eko wydanie kwartalnika „Caritas”. Eko kwartalnik to 116 stron ekologicznej wiedzy, przeplecionej gotowymi materiałami do rozważań i inspiracji oraz pomysłami na wydarzenia, które można zrealizować w lokalnych wspólnotach. Do lektury wprowadza unikalny wywiad z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, poświęcony obecności tematu ekologii integralnej w Kościele.

– Marzymy o tym, aby w Kościele działo się dużo więcej w temacie ekologii. Przygotowaliśmy dla każdej wspólnoty, parafii i szkoły specjalne materiały. Gotowe plakaty do wywieszenia w parafialnych gablotach i gazetkach szkolnych, materiały liturgiczne do mszy w duchu Laudato Si, propozycje konkretnych działań, takich jak podzielnik – mówi br. Cordian Szwarc OFM, Animator Krajowy projektu Caritas Laudato si.

– Dzięki tym propozycjom parafianie będą mogli zacząć się wymieniać dobrami, zamiast je wyrzucać, zrobić warsztaty wspólnego gotowania w duchu zero waste, zorganizować Niedzielę św. Franciszka albo wspólne czytanie encykliki – mówi Dominika Chylewska z projektu Caritas Laudato si.

Do przesyłki Caritas Laudato Si wprowadzają dwa listy – od bp. Wiesława Szlachetki, przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, zachęcający do włączania się w aktywne obchody Czasu dla Stworzenia, oraz od ks. Marcina Iżyckiego, zapraszający do działania razem z Caritas i korzystania z proponowanych w kwartalniku materiałów.

Caritas zachęca duchownych, wolontariuszy, lokalne wspólnoty, katechetów i wszystkich chcących włączyć się w Czas dla Stworzenia do korzystania z materiałów zawartych w kwartalniku, które dostępne są również online, na stronie laudatosi.caritas.pl. Materiały będą przez cały wrzesień systematycznie uzupełniane.

Działania zespołu Caritas Laudato Si od początku zakładały edukowanie społeczności lokalnych i zachęcanie do troski o najbliższe otoczenie, przyrodę wokół osiedla, parafii czy szkoły. Edukacją obejmuje zarówno dorosłych, jak i tych najmłodszych, którzy jako dorośli będą mogli przekształcać nabytą wiedzę w praktyczne rozwiązania służące wszystkim. Z myślą o dzieciach i młodzieży w kwartalniku i pocztówkach zamieszczone zostały pomysły na konkretne aktywności. Z publikacji można dowiedzieć się np., jak zrobić ekologiczny stroik na uroczystość Wszystkich Świętych czy podzielnik, czyli miejsce, w którym dzielimy się z innymi używanymi, ale niezniszczonymi rzeczami. Kwartalnik i pocztówki to także realna pomoc dla katechetów, którzy chcieliby realizować zielone katechezy, do czego zachęca w ciekawym artykule katechetka siostra Beata Zawiślak.

„Odnowienie domu Boga” jest tematem przewodnim tegorocznego Czasu dla Stworzenia. W jego angielskiej wersji językowej („A home for all? Renewing the oikos of God”) celowo wykorzystano greckie słowo „oikos”, które oznacza zarówno dom jako miejsce do mieszkania, jak i jego mieszkańców wraz z dobytkiem. Odwołując się do znaczenia tego słowa, świętujemy w tym roku istnienie integralnej sieci relacji, które podtrzymują dobrostan Ziemi.

Symbolem tegorocznego Czasu dla Stworzenia jest namiot Abrahama. Oznacza on nasze zobowiązanie do zapewnienia wszystkim ludziom i stworzeniom miejsca w naszym wspólnym domu. Tak, jak zrobił to Abraham, rozbijając w drodze do Kanaan namioty dla całej swojej rodziny
i służby. Namiot jest więc symbolem gościnności okazywanej również wykluczonym. Namiot oznacza także drogę, a więc i zmianę.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi:

,