W Białostockim Centrum Onkologii uruchomiona została pierwsza w Polsce platforma służąca do współpracy z placówkami Porozumienia Zielonogórskiego, w zakresie zgłaszania pacjentek na badania profilaktyczne w obrębie piersi. Partnerem dostarczającym platformę jest firma Synerise S.A., która działa w sektorze sztucznej inteligencji i IT, zajmując się pobieraniem, gromadzeniem i przetwarzaniem dużej ilości danych.

– Cieszę się, że to właśnie nasze Centrum, jako pierwszy ośrodek onkologiczny na mapie Polski, ma możliwość korzystania z tego udogodnienia. Jesteśmy przykładem dla innych województw, że łącząc siły możemy działać jeszcze sprawniej niż do tej pory, oczywiście dla dobra naszych pacjentów. Chcemy, by efektem nawiązanej współpracy z Podlaskim Związkiem Lekarzy Pracodawców Porozumienia Zielonogórskiego było zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne wśród kobiet i wykrywanie niepokojących zmian w piersiach na wczesnym etapie zaawansowania choroby – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO. – Z pewnością ta platforma to niezwykle przydatne i unikatowe w skali kraju narzędzie, które pomaga lekarzom POZ na szybką reakcję i przekierowanie pacjentek do naszego Centrum, gdzie natychmiast możemy rozpocząć proces diagnostyczny, a jak wiemy, w przypadku nowotworów to CZAS odgrywa kluczową rolę.

Program dedykowany jest grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi, czyli do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii. W systemie lekarze mogą rejestrować także pacjentki spoza ww. grupy wiekowej, u których występują dolegliwości w obrębie piersi, tj. guz, wyciek, wciągnięcie brodawki.

– W 2021 roku mamy rozpoznanych 390 przypadków raka piersi. Pacjentki często bagatelizują niepokojące zmiany lub odwlekają terminy badań profilaktycznych, co skutkuje gorszym rokowaniem. Lekarze pierwszego kontaktu mają najczęstszy kontakt ze swoimi pacjentami, dlatego też powstał pomysł, żeby to oni zachęcili i zmotywowali kobiety do badań – zaznacza dr n. o zdr. Elżbieta Potentas, kierownik i koordynator organizacyjny Centrum Chorób Piersi BCO. – Zgłoszone pacjentki zostaną umówione na badanie lub wizytę w BCO, gdzie w razie potrzeby nastąpi też dalsza diagnostyka. Widzimy już pierwsze pozytywne efekty funkcjonowania platformy i zachęcamy państwa do zgłaszania kolejnych podmiotów.

W fazie testowej, sprawdzającej poprawność funkcjonowania nowego narzędzia, z platformy korzystało osiem placówek POZ. Na ten moment Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło czterdzieści niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

– Od wielu lat obserwujemy pogarszającą się zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne, a wzrost ilości nowych zachorowań na choroby nowotworowe. Zmiany uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, finansowych doprowadziły do sytuacji w której profilaktyczna mammografia wykonywana jest w zaledwie 30%. Problemem jest dotarcie do kobiet z zaproszeniem na badanie lub przekazanie informacji o możliwości wykonania badań profilaktycznych – zauważa dr Joanna Zabielska-Cieciuch (na zdjęciu), wiceprezes zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, jednocześnie wiceprezes Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Dlatego inicjatywa Białostockiego Centrum Onkologii spotkała się z ogromną aprobatą naszego środowiska. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na pewno wpłynie na zwiększenie ilości wykonywanych badań profilaktycznych. Nie wymaga ze strony personelu dużego nakładu czasu, a pacjentkom daje komfort indywidualnego umówienia się na badanie w dogodnym terminie.

Po zarejestrowaniu i wysłaniu danych pacjentki w systemie przez lekarza POZ, osoba kierująca otrzymuje komunikat o prawidłowym dodaniu danych, a to oznacza, że zostały przesłane do BCO. W Centrum rejestratorki medyczne na bieżąco kontaktują się z pacjentkami i umawiają panie na badanie lub wizytę w Poradni Chorób Piersi.

W ubiegłym roku w Białostockim Centrum Onkologii raka piersi rozpoznano u blisko 500 pacjentek, do 16 sierpnia br. tych rozpoznań jest prawie 400. W 2020 roku w BCO wykonano ponad 9 tysięcy mammografii (screeningowe + ze skierowaniem) i ponad 7 tysięcy USG piersi. W roku bieżącym blisko 8 tysięcy pacjentek miało badanie mammograficzne, USG piersi – prawie 6 tysięcy (stan na 16.08.2021).

Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii jest jedynym miejscem w północno-wschodniej Polsce zapewniającym kompleksową opiekę chorym na wczesnego i zaawansowanego raka piersi. Misją Breast Cancer Unit jest niesienie fachowej pomocy pacjentkom z rozpoznanym rakiem piersi na wysokim poziomie merytorycznym z pomocą wykwalifikowanego personelu oraz wysokospecjalistycznego sprzętu. Centrum zapewnia całość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od momentu rozpoznania choroby, odpowiednie leczenie onkologiczne, rehabilitację oraz badania kontrolne.

Szpital dysponuje wszystkimi metodami diagnostycznymi do ustalenia rozpoznania choroby, stopnia zaawansowania oraz podtypu biologicznego raka piersi. Jego możliwości diagnostyczne gruczołu piersiowego, konieczne do określenia charakteru zmian chorobowych, obejmują:
– mammografię cyfrową, spektralną i tomosyntezę,
– badanie ultrasonograficzne piersi przy pomocy nowoczesnej aparatury,
– biopsję gruboigłową piersi pod kontrolą USG/mammografii/rezonansu magnetycznego,
– biopsję mammotomiczną pod kontrolą USG/mammografii,
– biopsję aspiracyjną cienkoigłową,
– rezonans magnetyczny piersi,
– scyntygrafię,
– tomografię komputerową,
– PET – pozytonową tomografię emisyjną (PET).

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: