W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru pamiątek rodziny Kossaków, które przekazała Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży prof. Simona Kossak.

Prof. Simona Kossak była niezwykle związana z Podlasiem ze względu na swoje umiłowanie do przyrody. To właśnie w samym sercu Puszczy Białowieskiej, w drewnianej leśniczówce, wraz z fotografem dzikiej przyrody Lechem Wilczkiem, mogła poświęcić się obserwacjom dzikiej przyrody. Decyzją prof. Małgorzaty Dajnowicz, w maju tego roku leśniczówka i stodoły ze spichlerzem w Białowieży, gdzie przebywała biolog, zostały wpisane do rejestru zabytków.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży pielęgnuje dorobek artystyczny rodziny Kossaków, patronem ich szkoły jest Wojciech Horacy Kossak. Prof. Simona Kossak od wielu lat współpracowała z dyrekcją szkoły. Tuż przed śmiercią przekazała placówce rodzinne pamiątki, nad którymi będzie czuwać podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Red. PS, fot. WUOZ

Tagi: