Muzeum Wojska w Białymstoku na lipiec i sierpień udostępniło trzy wystawy plenerowe – można je zobaczyć obecnie w przestrzeni miejskiej.

„Bielecki. 1944”

Wystawa przygotowana została z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Składają się na nią wielkoformatowe reprodukcje akwarel Waleriana Bieleckiego ze zbiorów własnych Muzeum.

Marcin Koziński z Muzeum Wojska: – Walerian Bielecki, ps. „Inżynier Jan”, był oficerem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, autorem projektu Kubusia, jedynego powstańczego pojazdu pancernego. W trakcie walk w Warszawie Bielecki nie rozstawał się z notatnikiem i blokiem rysunkowym, szkicował i malował. Jego akwarele ukazują dzień powszedni broniącej się stolicy: powstańcze patrole, uliczne barykady, spalone niemieckie czołgi, zamienione w ruiny budynki, kolejki ludności cywilnej stojącej po wodę. Swój cykl artysta kontynuował podczas pobytu w obozie jenieckim w Fallingbostel.

Ekspozycja prezentowana jest na ogrodzeniu Stadionu Lekkoatletycznego BOSiR przy ul. 11 Listopada (naprzeciwko Cmentarza Wojskowego) do końca sierpnia br. Partnerem wystawy jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

„Byłem oficerem 42. pułku piechoty”

Wystawa otwarta została w dniu święta pułkowego 42. pułku piechoty. Można ją zobaczyć na Stadionie Miejskim w Białymstoku (w pobliżu wejścia przy ul. Słonecznej) do końca sierpnia br.

Marek Gajewski: – Ekspozycja to fotograficzne ujęcia sylwetek 20 wybranych oficerów tego pułku z lat 1919-1939, m.in. kilku dowódców pułku oraz kilkunastu oficerów z kadry dowódczej jednostki – dowódców batalionów i kompanii. Wystawa nawiązuje do wspólnej historii Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Białostockiego Klubu Sportowego Jagiellonia z okresu międzywojennego.

Partnerem wystawy jest Stadion Miejski w Białymstoku.

„Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939-1941)”

Wystawa powstała w 80. rocznicę rozpoczęcia wojny miedzy dwoma totalitarnymi państwami ZSRS i III Rzeszą.

Piotr Białokozowicz: – Nasz region znalazł się w I fazie działań zbrojnych, które objęły wkrótce prawie cały teren Związku Sowieckiego i do dziś stanowią obiekt rozpraw historyków z całego świata, jako jeden z najbrutalniejszych kampanii w historii ludzkości. Wystawa przedstawia ciąg wydarzeń od momentu Paktu Ribbentrop – Mołotow, przez okupację sowiecką i rozpoczęcie operacji Barbarossa aż po okupację niemiecką.

Na ekspozycję składają się m.in. archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Podlaskiego, Federalnego Niemieckiego Archiwum „Bundesarchiv” oraz prywatnych kolekcjonerów. Wystawę można zobaczyć do dnia 13 sierpnia br. na Placu Św. Konstantyna Wielkiego w Białymstoku.

Red. PS, fot. mat. pras.

 

Tagi: