Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut badań IQS na zlecenie Amplifon, problem ze słuchem może dotyczyć nawet 2 646 062 nigdy nie diagnozowanych pod tym kątem Polaków po 60. roku życia. W samym tylko woj. podlaskim więcej niż 3 lata temu słuch badało 23% seniorów, pomimo że powinno się odwiedzać specjalistę co pół roku. Skala kłopotów ze słuchem wśród mieszkańców tego regionu jest ogromna, a na związane z nimi konsekwencje występujące w codziennym funkcjonowaniu wskazało aż 34% badanych seniorów.

Badania pokazały, że ponad 34% badanych osób zamieszkujących woj. podlaskie cierpiała lub cierpi na problemy ze słyszeniem w codziennych sytuacjach, a 18% odczuwa takie dolegliwości stale. Wśród najczęstszych konsekwencji wskazywanych podczas wywiadów znalazły się trudności w trakcie oglądania telewizji lub słuchania muzyki (50%), frustracja z powodów kłopotów z komunikacją ogólnie (62%), niemożliwość porozumienia się z najbliższymi (42%), problemy z załatwieniem spraw urzędowych (50%) oraz niezrozumienie przez wnuki/rodzinę (28%).

Wady słuchu najczęściej nie występują z dnia na dzień, a rozwijają się przez dłuższy czas. Usypia to czujność wielu starszych osób, przez co potrzeba profilaktycznych badań jest marginalizowana i odkładana „na później”. Niestety w efekcie często bywa za późno na działania.
Do przyczyn niebadania słuchu należą przeświadczenie o braku wady słuchu (14%), zbyt długi czas oczekiwania na wizytę (9%), a także brak środków na prywatną wizytę (23%).

Słaby słuch z powodzeniem można korygować poprzez stosowanie specjalistycznych aparatów słuchowych. Badania pokazały jednocześnie rzekome problemy z dostępnością tego rodzaju urządzeń – 8% respondentów zwraca uwagę na nieposiadanie aparatu ze względu na brak możliwości jego zakupu.

Warto pamiętać, że takie urządzenia są dofinansowywane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia i podlegają refundacji. Alternatywą może być skorzystanie z funduszy PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poziom wsparcia finansowego wyliczany jest w tym przypadku na podstawie wysokości dochodu. Do uzyskania dodatkowej refundacji konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby o najniższych dochodach mogą liczyć również na wsparcie PCPR – Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

– Przyczyn związanych z ubytkiem słuchu jest wiele. Mogą być one spowodowane nadmiernym hałasem, zalegającą woskowiną lub nagromadzeniem płynów w przewodzie słuchowym, przebitą błoną bębenkową, nadciśnieniem czy cukrzycą. Utrata słuchu może być również dziedziczna. Jedynym kluczem i pierwszym niezbędnym krokiem do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami słuchu jest skuteczna diagnostyka. Bardzo często osoby starsze, które nie słyszą dobrze, popadają w depresję lub wycofują się z życia społecznego, ponieważ czują się sfrustrowane lub zawstydzone tym, że nie rozumieją, co zostało powiedziane – mówi Ada Lewandowska, dyplomowany protetyk słuchu.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi:

,