Wobec spadającej liczby zakażeń koronawirusem Wojska Obrony Terytorialnej, w tym 1. Podlaska Brygada OT, przeszły w tryb gotowości do udzielania wsparcia „na żądanie”. Oznacza to zmniejszenie wielkości zaangażowanych sił przy jednoczesnym zachowaniu gotowości do działań przeciwkryzysowych.

Aktywność Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu pandemii SARS-CoV-2 zawsze była dopasowana do potrzeb wspieranych podmiotów, które to wynikały z poziomu zakażeń koronawirusem. W 2020 roku WOT dwukrotnie przechodziły z trybu szkoleniowego w tryb przeciwkryzysowy: w okresie marzec-czerwiec (zaraz po wybuchu pandemii w Polsce) oraz od października (z chwilą przekroczenia progu 20 000 zakażeń dziennie).

Wobec odnotowywanego obecnie spadku liczby zakażeń oraz mniejszego obciążenia podmiotów medycznych, w porozumieniu z wojewodą podlaskim, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dyrektorami placówek medycznych, 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej przesunęła punkt ciężkości na zadanie związane głównie z realizacją Narodowego Programu Szczepień. Oznacza to, że terytorialsi zakończyli pozostałe działania w obszarze wsparcia służby zdrowia (m.in. pobieranie wymazów, kierowanie ruchem pacjentów, pomiary temperatury wchodzącym pacjentom), a także inne, realizowane w ramach operacji „Trwała Odporność” (m.in. monitoring osób na kwarantannie, dostawy żywności, transporty środków i sprzętu medycznego etc.).

Operacja „Trwała Odporność” prowadzona jest nadal, jednak jej intensywność i zakres są mniejsze. Nadal 1. Podlaska Brygada OT utrzymuje siły gotowe do działania w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej lub wystąpienia innych zagrożeń, np. gwałtownych zjawisk pogodowych.

Warto podkreślić, że od momentu zaangażowania WOT w walkę z koronawirusem, czyli 6 marca 2020 roku, do 30 czerwca 2021 żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej:
– wspierali 47 placówek medycznych,
– zrealizowali 13 414 wniosków o wsparcie w aplikacji „Platforma wsparcia WOT”,
– pobrali 97 347 wymazów,
– oddali 901 litrów krwi oraz 25,5 litra osocza.

Od początku operacji w działaniach przeciwkryzysowych uczestniczyło blisko 1900 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Terytorialsi wspierali m.in. personel medyczny w Podlaskiem, seniorów, szpital tymczasowy oraz punkt szczepień na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, podlaskich policjantów (w monitoringu kwarantanny), inspekcję sanitarną, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz domy pomocy społecznej.

Obecnie głównym zadaniem w ramach operacji „Trwała Odporność” jest wsparcie punktów szczepień. Terytorialsi zajmują się m.in. kierowaniem ruchem w punkcie, udzielają pomocy przy wypełnieniu ankiet oraz prowadzą monitoring stanu zdrowia zaszczepionych osób. W szczycie liczba wspieranych punktów (powszechnych, mobilnych i populacyjnych) sięgała około 30 podmiotów (nie licząc pozostałych podmiotów edycznych).

Przejście od aktywnego działania do trybu gotowości oznacza powrót do intensywnych szkoleń.

5 lipca przestał działać numer infolinii Wojsk Obrony Terytorialnej – 800 100 115. Pod tym telefonem przez ostatnie pół roku dyżurowali Terytorialsi, którzy pomagali seniorom w szczepieniach. Teraz dzwoniący na ten numer zostają przekierowani na ogólnopolską infolinię 989 oraz na stronę www.nfz.gov.pl.

Re. PS, fot. DWOT

Tagi: