Do rejestru zabytków województwa podlaskiego wpisano dwa zabytki stanowiące własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce. Są nimi drewniane ołtarze boczne: Serca Jezusa oraz Matki Bożej Różańcowej, znajdujące się kolejno w zamknięciu naw bocznych lewej i prawej kościoła parafialnego.

Powstałe ok. 1905 r. eklektyczne ołtarze posiadają cechy związane z sakralną sztuką cerkiewną oraz elementami sztuki zachodu. Charakteryzują się różnorodnością detalu oraz dobrymi proporcjami świadczącymi o wysokim poziomie rzemiosła.

Ołtarze to obiekty architektoniczne, przyścienne, posiadające analogicznie opracowane skrzyniowe mensy, predelle oraz retabula z parą kolumn kandelabrowych. Różnicuje je sposób opracowania zwieńczeń.

– Zważając na wartości artystyczne ołtarzy zasadnym było objęcie ich jedną z form ochrony zabytków jaką jest wpis do rejestru – powiedziała prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Z wnioskiem o wpisanie ołtarzy do rejestru zabytków do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwróciła się parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce.

Źródło: PWKZ

Tagi: