Polską gminę Korycin i białoruski rejon Wilejka łączy niezwykle różnorodne, atrakcyjne i wartościowe wspólne dziedzictwo kulturowe, które może stać się pomostem integracji lokalnych społeczności. Po wielu latach wciąż można znaleźć wiele podobieństw w zwyczajach, tradycjach i rytuałach po obu stronach granicy…

„Kultura łączy narody” – to tytuł projektu realizowanego przez partnerów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Dzięki niemu w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna powstaje pracownia garncarska. Wzniesiono tam tradycyjny piec, którego głównym budulcem jest glina i słoma. Wokół niego zgromadzili się uczestnicy wydarzenia „Od ziarenka do bochenka”, czyli wielkiego słowiańskiego pieczenia, podczas którego uczestnicy piekli podpłomyki, chleby i mięsiwa.

Partnerzy projektu zadbali też o inne dziedziny rzemiosła – transgraniczne Warsztaty Zarządzania Dziedzictwem Rzemiosła dla przedstawicieli instytucji z pogranicza umożliwią wymianę poglądów na temat zachowania i promocji lokalnych tradycji.

Do osiągnięcia unikatowego efektu „poczucia miejsca” przyciągającego turystów przyczyni się także opracowanie Katalogu Dziedzictwa Rzemiosła Tkackiego Pogranicza oraz mapy promującej Park Kulturowy Korycin-Milewszczyzna wraz z jego atrakcjami. Pozostałe działania, takie jak warsztaty, wizyty studyjne, dwa festiwale oraz konferencje, ze względu na pandemię zostaną przeprowadzone online.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego jako atrakcyjnego kierunku turystycznego.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: