Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał nowe umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Obowiązują one od 14 czerwca br. Nowe miejsca, z których skorzystają pacjenci, zlokalizowane są w: Mońkach, Grajewie, Białymstoku, Zambrowie i Sokółce.

W ramach nowo zawartych umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ pacjenci bezpłatnie mogą korzystać ze świadczeń w zakresach: endokrynologii, geriatrii, dermatologii i wenerologii, genetyki, urologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.

Lista placówek wraz z danymi kontaktowymi

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Niepodległości 9
  Pracownia Endoskopii
  19-100 Mońki
  ul. Niepodległości 9
  tel. 668 877 544
 2. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
  19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
  Pracownia Endoskopii
  19-203 Grajewo
  ul. Konstytucji 3 Maja 34
  tel. 86 272 32 71 w. 221

Świadczenia w zakresie endokrynologii

 1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
  19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
  Poradnia Endokrynologiczna
  19-203 Grajewo
  ul. Konstytucji 3 Maja 34
  tel. 86 272 32 71 w. 221
 2. Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie
  15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
  Poradnia Endokrynologiczna
  15-027 Białystok
  ul. Ogrodowa 12
  tel. 85 664 68 88

Świadczenia w zakresie geriatrii

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Niepodległości 9
  Poradnia Geriatryczna
  19-100 Mońki
  ul. Niepodległości 9
  tel. 668 877 538

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

 1. Alderm Alicja Frydrych
  15-369 Białystok, ul. Bema 2/134
  Poradnia Dermatologiczna
  15-369 Białystok
  ul. Gen. Józefa Bema 2/134
  tel. 728 722 300
 2. Białostockie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie
  15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
  Poradnia Dermatologiczna
  15-027 Białystok
  ul. Ogrodowa 12
  tel. 85 66 46 888
 3. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  15-424 Białystok, ul. Lipowa 47
  Gabinet Dermatologiczny
  15-424 Białystok
  ul. Lipowa 47
  tel. 85 742 22 61, 261 398 280

Świadczenia w zakresie genetyki

 1. Białostockie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie
  15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
  Poradnia Genetyczna
  15-027 Białystok
  ul. Ogrodowa 12
  tel. 85 664 67 29

Świadczenia w zakresie urologii

 1. Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z o.o.
  18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 3
  Poradnia Urologiczna
  18-300 Zambrów
  ul. Papieża Jana Pawła II 3
  tel. 86 276 36 33

Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
  Poradnia Chorób Wewnętrznych
  16-100 Sokółka
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
  tel. 85 722 20 416

Świadczenia w zakresie pediatrii

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
  Poradnia Pediatryczna
  16-100 Sokółka
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40
  tel. 85 722 20 416

E-skierowanie

Pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne w postaci cyfrowej, dzięki czemu:
– ma możliwość zapisania się na wizytę/badania telefonicznie,
– nie zgubi swojego skierowania,
– logując się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zawsze ma dostęp do wszystkich danych,
– jest możliwość otrzymania dostępu do e-skierowań pacjenta – daje to możliwość lepszego śledzenia przebiegu leczenia pacjenta.

Skierowanie nie jest potrzebne, gdy pacjent chce się udać do:

 • psychiatry
 • onkologa
 • wenerologa
 • dentysty
 • ginekologa i położnika

Bez skierowania w poradniach specjalistycznych korzystają:

 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia), skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Kolejna wizyta bez skierowania

Realizacja kolejnej wizyty u specjalisty (kontynuacja leczenia) odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to także wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi zarówno w danym roku kalendarzowym, jak i w dalszym okresie. Nie ma zatem potrzeby aktualizowania skierowania.

Red. PP, fot. pixabay.com

Tagi:

,