Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi:                                      21

Termin rozpoczęcia usługi:                          16.07.2021

Termin zakończenia usługi:                         17.07.2021

Maksymalna liczba uczestników:              15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu:                                           Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu:                                      Paweł Backiel

Telefon:                                                              85 7320 258

E-mail:                                                                  uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestników kompetencji z zakresu Zarządzania Projektami. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zarządzania projektami, nabędzie umiejętności planowania, organizacji oraz podsumowania projektów.

Cel edukacyjny

Uczestnik dowie się jakie są etapy zarządzania projektami i co jest ważne na każdym z etapów. Pozna narzędzia przydatne do ich realizacji. Nabędzie umiejętności planowania, organizacji oraz podsumowania projektów.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z 2 zajęć (1 dzień – 12 godzin, 2 dzień – 9 godzin)

Tematy zajęć:

Ramowy program usługi

Dzień 1

Pre test

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

Definiowanie głównych pojęć w zarządzaniu projektem.

Cykl życia projektu.

Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.

Główne błędy i pułapki w realizacji projektów.

PLANOWANIE I IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Opracowanie celów. Wybór strategii, planowanie przebiegu projektu.

Określenie wymagań realizacyjnych.

Określenie kamieni milowych.

Planowanie zasobów i budżetu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zarzadzanie zakresem projektu

Zarządzanie czasem w projekcie

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie ryzykiem i budżetem

Dzień 2

ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

Weryfikacja zakresu i akceptacja klienta.

Przykłady raportów projektowych.

Raport końcowy i rozliczenie projektu.

Gromadzenie doświadczeń.

System raportowania o postępach.

Przegląd narzędzi ułatwiających monitorowanie prac.

Zamykanie projektu.

Post test

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Uczestnik posiada wiedzę z zakresu zarzadzania projektami. Uczestnik zna etapy zarządzania projektami, potrafi formułować przebieg przygotowania projektu, definiować cele projektu, dobierać odpowiednie narzędzia dla powodzenia projektu, ustalać zasady współpracy przy projekcie, unikać najczęściej popełnianych błędów.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowanie jest do obecnych i przyszłych kierowników projektów, uczestników zespołów realizujących projekty, a także do wszystkich osób, które chcą poznać zasady zarządzania projektami, specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym oraz sposoby definiowania i szczegółowego planowania projektu.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały
w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia oraz linki do filmów szkoleniowych. Materiały dostarczane są w na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                Agnieszka Marzęda (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Na miejscu u klienta (usługa realizowana zdalnie)

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy szkoleniowej (https://app.livewebinar.com). Każdy z uczestników otrzymuje link do platformy za pośrednictwem, której prowadzona będzie usługa. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana. Wizerunek uczestników nie będzie rejestrowany.

Do zdalnej komunikacji uczestnik potrzebuje sprzętu komputerowego: komputer PC (minimum 2 rdzeniowy oraz minimum 2 GB RAM) oprogramowaniem Windows 7 lub wyżej, MAC-tylko z przeglądarką Chrome, Android- tylko z przeglądarką Chrome Uczestnik musi dysponować minimalnymi parametrami łącza sieciowego: 5MB/s. Niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom dostęp do prezentowanych treści jest zaktualizowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome wersja 29 lub późniejsza, Opera wersja 38.0 lub późniejsza, Mozilla Firefox version 4 5.0 lub późniejsza.