Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi:                                      21

Termin rozpoczęcia usługi:                          14.07.2021

Termin zakończenia usługi:                         15.07.2021

Maksymalna liczba uczestników:              15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu:                                           Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu:                                      Paweł Backiel

Telefon:                                                              85 7320 258

E-mail:                                                                  uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zarządzania jakością tj. ustalania celów i polityki jakości. Uczestnik zdobędzie umiejętności planowania i doskonalenia działań w realizowanych usługach.

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do nabycia kompetencji w zakresie ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Uczestnik przygotuje się do promowania polityki jakości w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji, ustalania celów, polityki jakości, kompetencji, zadań i odpowiedzialności. Określania, kontrolowania, koordynowania i udoskonalania procesów.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z 2 zajęć (1 dzień – 9 godzin, 2 dzień – 12 godzin)

Tematy zajęć:

Ramowy program usługi

Dzień 1

Pre test

 1. Podstawowe zasady tworzenia systemów zarzadzania jakością
 2. Podstawowe pojęcia związane z zarzadzaniem jakością
 3. Wykorzystanie dostępnych narzędzi.
 4. Poznanie oczekiwań społecznych i wymogów klientów w zakresie podnoszenia jakości w firmie.
 5. Korzyści ekonomiczne, organizacyjne i społeczne wdrażania zarządzania jakością w organizacji.

Dzień 2

 1. Zasady przeprowadzenia audytu wewnętrznego w firmie jako procesu doskonalącego.
 2. Zasady wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie.
 3. Zasady podejścia procesowego w zarządzaniu.
 4. Podstawowe pojęcia związane z podejściem procesowym
 5. Zasady podejścia strategicznego w zarzadzaniu procesem
 6. Zasady wdrożenia systemu zarzadzania jakością w firmie.
 7. Monitoring zarzadzania jakością w organizacji i jego wpływ na powtarzalność usług.

Post test

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi przeprowadzić w firmie audyt wewnętrzny, omówić podstawowe zasady tworzenia systemów zarzadzania jakością np. ISO. Rozróżnia podstawowe efekty ekonomiczne, organizacyjne, społeczne wdrażania zarządzania jakością, ustala priorytety w realizowanych usługach, planuje i wdraża monitoring zarządzania jakością w organizacji. Promuje politykę jakości w firmie.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób zarządzających w firmie, zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, które chcą udoskonalić funkcjonowanie firmy.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały
w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia oraz linki do filmów szkoleniowych. Materiały dostarczane są w na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                Joanna Lisowska (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Na miejscu u klienta (usługa realizowana zdalnie)

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy szkoleniowej (https://app.livewebinar.com). Każdy z uczestników otrzymuje link do platformy za pośrednictwem, której prowadzona będzie usługa. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana. Wizerunek uczestników nie będzie rejestrowany.

Do zdalnej komunikacji uczestnik potrzebuje sprzętu komputerowego: komputer PC (minimum 2 rdzeniowy oraz minimum 2 GB RAM) oprogramowaniem Windows 7 lub wyżej, MAC-tylko z przeglądarką Chrome, Android- tylko z przeglądarką Chrome Uczestnik musi dysponować minimalnymi parametrami łącza sieciowego: 5MB/s. Niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom dostęp do prezentowanych treści jest zaktualizowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome wersja 29 lub późniejsza, Opera wersja 38.0 lub późniejsza, Mozilla Firefox version 4 5.0 lub późniejsza.