Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi:                                      14

Termin rozpoczęcia usługi:                          21.06.2021

Termin zakończenia usługi:                         22.06.2021

Maksymalna liczba uczestników:              15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu:                                           Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu:                                      Paweł Backiel

Telefon:                                                              85 7320 258

E-mail:                                                                  uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Celem biznesowym szkolenia jest nabycie umiejętności zastosowania zarządzania wizualnego w firmie w celu przeciwdziałania błędom i pomyłkom oraz w przypadku ich wystąpienia szybkiej ich identyfikacji oraz skrócenie i ułatwienie procesów kontrolnych, a także w celu zapewnienia jakości i standardów pracy.

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do nabycia kompetencji w zakresie ZARZĄDZANIA WIZUALNEGO w celu ułatwienia pracy w firmie osobom zarządzającym oraz pracownikom. Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę jak zastosować zarządzanie wizualne w firmie i dzięki temu łatwiej ocenić pracę pracownika, a także szybciej wychwycić i wyeliminować problemy w firmie.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z 2 zajęć po odpowiednio 8 i 6 godzin zegarowych

Tematy zajęć:

Dzień 1

Pre test

  1. Definicja Zarządzania wizualnego.
  2. Funkcje Zarzadzania wizualnego.
  3. Zastosowanie zarządzania wizualnego w przedsiębiorstwie.
  4. Formy Zarządzania wizualnego.
  5. Jaki jest cel i korzyści stosowania tego narzędzia.

Dzień 2

  1. Dlaczego Visual Management jest często lekceważone?
  2. Zarządzanie wizualne – czym jest w teorii, a czym w praktyce.
  3. Jak przeciwdziałać nieefektywnemu wykorzystaniu narzędzi zarządzania wizualnego.

Post test

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy potrafią zastosować zarzadzanie wizualne w przedsiębiorstwie i wykorzystywać narzędzia zarządzania wizualnego. Dzięki szkoleniu uczestnicy potrafią łatwiej zaobserwować, jakie cele mają osiągnąć i w jaki sposób mają to zrobić. Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi zidentyfikować działania zmierzające do unaocznienia najważniejszych elementów związanych z pracą w firmie w ramach zarzadzania wizualnego.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób dorosłych posiadających już podstawową umiejętność obsługi komputera i Internetu, pragnących zapoznania się z zaawansowanymi opcjami wyszukiwarki Google oraz poszerzenia wiedzy o nowe funkcjonalności komputera i Internetu oraz poznanie skrótów klawiszowych.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia oraz linki do filmów szkoleniowych.

Materiały dostarczane są w na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                Agnieszka Marzęda (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Na miejscu u klienta (usługa realizowana zdalnie)

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy szkoleniowej (https://app.livewebinar.com). Każdy z uczestników otrzymuje link do platformy za pośrednictwem, której prowadzona będzie usługa. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana. Wizerunek uczestników nie będzie rejestrowany.

Do zdalnej komunikacji uczestnik potrzebuje sprzętu komputerowego: komputer PC (minimum 2 rdzeniowy oraz minimum 2 GB RAM) oprogramowaniem Windows 7 lub wyżej, MAC-tylko z przeglądarką Chrome, Android- tylko z przeglądarką Chrome Uczestnik musi dysponować minimalnymi parametrami łącza sieciowego: 5MB/s. Niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom dostęp do prezentowanych treści jest zaktualizowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome wersja 29 lub późniejsza, Opera wersja 38.0 lub późniejsza, Mozilla Firefox version 4 5.0 lub późniejsza.