Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi:                                      16

Termin rozpoczęcia usługi:                          23.06.2021

Termin zakończenia usługi:                         24.06.2021

Maksymalna liczba uczestników:              15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu:                                           Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu:                                      Paweł Backiel

Telefon:                                                              85 7320 258

E-mail:                                                                  uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie obsługi trudnych klientów. Dzięki szkoleniu zostanie zmniejszone ryzyko powstania nieporozumień i sytuacji stresowych w kontakcie z klientem, co w rezultacie przełoży się na pozytywny i profesjonalny wizerunek firmy.

Cel edukacyjny

Szkolenie podniesie umiejętności wyrażania empatycznych komunikatów oraz zachowań w relacjach z klientem, przygotuje uczestnika do radzenia sobie z różnego rodzaju sytuacjami konfliktowymi z klientem poprzez radzenie sobie z własnych stresem i emocjami. Uczestnik nabierze umiejętności przyjęcia perspektywy klienta, pozna metody asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z 2 zajęć po 8 godzin zegarowych

Tematy zajęć:

Pre test

 1. Test odporności psychicznej MTQ48 – omówienie.
 2. Definicja i identyfikacja trudnej sytuacji z klientem.
 3. Sposoby i metody radzenia sobie z trudna sytuacją.
 4. Radzenie sobie z emocjami i stresem w trudnej sytuacji z klientem.
 5. Zachowania asertywne jako obrona siebie, interesów firmy i relacji z klientem
 6. Komunikacja – schemat i mechanizm komunikacji, bariery i czynniki sprzyjające efektywnej komunikacji, znaczenie intencji i interpretacji, komunikat „JA”

Dzień 2

 1. Efektywne techniki radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach związanych z obsługą klienta.
 2. Praca z trudnym klientem – działania prewencyjne zmniejszające ilość sytuacji trudnych będących w obszarze naszego wpływu.
 3. Autodiagnoza na style reagowania w sytuacji konfliktowej.
 4. Źródła i rodzaje konfliktów z klientami, metody ich rozwiązywania.
 5. Rola przekonań i nastawienia w radzeniu sobie z sytuacja trudną w relacji z klientem.
 6. Sposoby rozwijania asertywności w różnych sytuacjach (a w szczególności: wyrażanie i przyjmowanie opinii (krytyki i pochwał), wyrażanie gniewu, odmawianie).

Post test

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętność skutecznego reagowania w sytuacji reklamacji lub skargi, pretensji, roszczeń uzasadnionych i nieuzasadnionych. Zdobędzie umiejętność opanowania stresu i niszczących emocji w celu ochrony wizerunku firmy. Uczestnik zna powody roszczeniowych zachowań klientów i umie zachować niezbędny dystans. Uczestnik posiada wiedzę i umiejętność stosowania technik efektywnej komunikacji w sytuacjach trudnych związanych z obsługą klienta.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które na co dzień zajmują się obsługa klienta. Dla pracowników bezpośrednio i pośrednio związanych z obsługa klienta. Dla wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi klienta, głównie klienta trudnego.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia oraz linki do filmów szkoleniowych.

Materiały dostarczane są na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                Anna Poduch (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Na miejscu u klienta (usługa realizowana zdalnie)

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy szkoleniowej (https://app.livewebinar.com). Każdy z uczestników otrzymuje link do platformy za pośrednictwem, której prowadzona będzie usługa. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana. Wizerunek uczestników nie będzie rejestrowany.

Do zdalnej komunikacji uczestnik potrzebuje sprzętu komputerowego: komputer PC (minimum 2 rdzeniowy oraz minimum 2 GB RAM) oprogramowaniem Windows 7 lub wyżej, MAC-tylko z przeglądarką Chrome, Android- tylko z przeglądarką Chrome Uczestnik musi dysponować minimalnymi parametrami łącza sieciowego: 5MB/s. Niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom dostęp do prezentowanych treści jest zaktualizowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome wersja 29 lub późniejsza, Opera wersja 38.0 lub późniejsza, Mozilla Firefox version 4 5.0 lub późniejsza.